Ekonomia i finanse

Decyzjami Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano radę naukową dyscypliny ekonomia i finanse, a także przewodniczącą i zastępcę przewodniczącej rady naukowej dyscypliny.

 

W skład rady naukowej wchodzą następujące osoby:

 1. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM - Przewodnicząca Rady Naukowej
  Katedra Polityki Gospodarczej
 2. dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM - Zastępca przewodniczącej Rady Naukowej
  Katedra Polityki Gospodarczej
 3. dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM - Katedra Konkurencyjności Gospodarki
 4. dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM - Katedra Finansów
 5. dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM - Katedra Finansów
 6. dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM - Katedra Teorii Ekonomii
 7. dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - Katedra Rynku i Konsumpcji
 8. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - Prodziekan ds. Toku Studiów
  Katedra Rynku i Konsumpcji
 9. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM - Katedra Konkurencyjności Gospodarki
 10. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM - Katedra Polityki Gospodarczej
 11. dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM - Katedra Teorii Ekonomii
 12. dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM - Katedra Finansów
 13. dr hab. Iwona Batyk - Katedra Rynku i Konsumpcji
 14. dr Wioletta Wierzbicka - Katedra Teorii Ekonomii
 15. dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska - Katedra Konkurencyjności Gospodarki
 16. mgr Anna Krajewska - przedstawiciel doktorantów
 17. Zaproszeni goście
  prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

 

Harmonogram posiedzeń Rady Naukowej dyscypliny
ekonomia i finanse w roku akademickim 2020/2021

Lp.Termin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.09.2020
21.10.2020
18.11.2020
16.12.2020
20.01.2021
17.02.2021
24.03.2021
21.04.2021
19.05.2021
23.06.2021