Ekonomia i finanse

 • Decyzja Nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2021 roku - http://bip.uwm.edu.pl/node/8594 - dotyczy przedłużenia Kadencji Rady
 • Decyzja Nr 173/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2021 roku - http://bip.uwm.edu.pl/node/8626 - dotyczy przedłużenia Kadencji Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na okres do 31 grudnia 2022 r.
 • Decyzja Nr 174/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2021 roku - http://bip.uwm.edu.pl/node/8627 - dotyczy przedłużenia Kadencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na okres do 31 grudnia 2022 r.

W skład rady naukowej wchodzą następujące osoby:

 1. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM - Przewodnicząca Rady Naukowej, Katedra Polityki Gospodarczej
 2. dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM - Zastępca przewodniczącej Rady Naukowej, Katedra Polityki Gospodarczej
 3. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - Dziekan Wydziału
 4. dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM - Katedra Konkurencyjności Gospodarki
 5. dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM - Katedra Finansów
 6. dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM - Katedra Finansów
 7. dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - Katedra Rynku i Konsumpcji
 8. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM - Katedra Konkurencyjności Gospodarki
 9. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM - Katedra Polityki Gospodarczej
 10. dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM - Katedra Teorii Ekonomii
 11. dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM - Katedra Finansów
 12. dr hab. Iwona Batyk, prof. UWM - Katedra Rynku i Konsumpcji
 13. dr Wioletta Wierzbicka - Katedra Teorii Ekonomii
 14. dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska - Katedra Konkurencyjności Gospodarki
 15. mgr Anna Krajewska - przedstawiciel z ramienia doktorantów

 

Harmonogram posiedzeń Rady Naukowej dyscypliny
ekonomia i finanse w roku akademickim 2021/2022

Lp.Termin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22.09.2021
20.10.2021
17.11.2021
22.12.2021
19.01.2022
16.02.2022
23.03.2022
20.04.2022
18.05.2022
22.06.2022

 


 

Uchwały Rady Naukowej w 2022 r.

 

Uchwały Rady Naukowej w 2021 r.

 

Uchwały Rady Naukowej w 2020 r.

 

Uchwały Rady Naukowej w 2019 r.