Rada Wydziału


Skład Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencji 2016 - 2020
prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. Dziekan
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska Prodziekan ds. Toku Studiów
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
dr Tomasz Wierzejski Prodziekan ds. Planów i Programów Kształcenia
Katedra Mikroekonomii
prof. dr hab. Vasily Bilchak Katedra Mikroekonomii
prof. dr hab. Teresa Łaguna, prof. zw. Katedra Ekonomiki Nieruchomości
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw. Katedra Organizacji i Zarządzania
dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM Katedra Finansów i Bankowości
dr hab. Zbigniew Brodziński Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM Katedra Analizy Rynku i Marketingu
dr hab. Mirosław Gornowicz,prof. UWM Katedra Mikroekonomii
dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
dr hab. Wojciech Kozłowski Katedra Analizy Rynku i Marketingu
dr hab. Wiesława Lizińska Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca Katedra Metod Ilościowych
dr Jacek Michalak Katedra Analizy Rynku i Marketingu
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń
dr Wioletta Wierzbicka Katedra Makroekonomii
mgr Aneta Maciejewska Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Emilia Abramczyk student
Marta Jakubkiewicz student
Cezary Pawluczuk student
Anna Tarasewicz student
Marcin Gontarz student
Wojciech Żak student
dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
Pracownicy emerytowani  
dr hab. Ignacy Bazydło  
prof. dr hab. Maria Dębniewska  
dr hab. Gustaw Dębniewski  
prof. dr hab. Dymitr Kaliszewicz  
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM Katedra Rachunkowości
prof. dr hab. Mirosław Łaguna  
dr hab. Wiesława Olkowska  
dr hab. Tadeusz Sokołowski  
prof. dr hab. Tadeusz Stachowski  
prof. dr hab. Wacław Szymanowski, prof. zw. Katedra Metod Ilościowych
dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM Katedra Organizacji i Zarządzania