Studia Podyplomowe realizowane na Wydziale

COACHING MENEDŻERSKI II EDYCJA
Charakterystyka i tok studiówKoncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Cel studiów
 • rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation),
 • zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
 • - kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,
  - posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,
  - prowadzenia profesjonalnego coachingu,
  - wykorzystania coachingu w różnych obszarach – biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,
  - intensywny, własny rozwój Słuchaczy.
Kadra dydaktyczna
Kadrę stanowią eksperci, praktycy, profesorowie UWM, trenerzy biznesu i certyfikowani coachowie, m.in.:
Dariusz Niedziecki - coach ICF, konsultant neuroprzywództwa, trener biznesu
Katarzyna Bryczkowska - coach ICF, trener biznesu, przedsiębiorca
prof. Ryszard Walkowiak - specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Urszula Sadomska - coach ICF
dr Waldemar Kozłowski - trener biznesu, wykładowca UWM
prof. Konrad Turkowski - wykładowca, przedsiębiorca, ekspert

Adresaci studiów
Studia podyplomowe kierowane są do:
- menedżerów wszystkich szczebli,
- przedsiębiorców i właścicieli firm,
- pracowników działów personalnych,
- osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji,
- osób mających kontakt z klientem,
- doradców zawodowych, trenerów i konsultantów,
- specjalistów i ekspertów różnych branż,
- aktualnych i przyszłych coachów,
- pedagogów i psychologów,
- osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych.

Organizacja studiów
Zajęcia odbywać się będą od października do lipca. Zajęcia organizowane są w formie zjazdów weekendowych (soboty-niedziele) najczęściej 2 razy w miesiącu.
Warunkiem zaliczenia studiów są:
- obecność i aktywność na zajęciach, warsztatach,
- zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
- napisanie i obrona pracy dyplomowej.
Czas trwania200 godzin studiów oraz 50 godzin praktyk.
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia.
Uwaga! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system IRK UWM.
Terminy rekrutacjiZapisy na studia w sposób ciągły przez system IRK UWM do 30.10.2017.
Przewidywany czas rozpoczęciaPoczątek listopada 2017 r.
OdpłatnośćCałkowita odpłatność za studia wynosi 4300 zł - płatne do 30.10.2017 (możliwość rozłożenia na 2 raty - 2150 zł/semestr - płatne do 30.10.2017 oraz do 28.02.2018). Czesne obejmuje materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.
Kierownik studiówdr Waldemar Kozłowski
Dane kontaktowee-mail: wkozlowski@xl.wp.pl, tel. 604469001
Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 318, 323,
tel. +89 523-44-63, +89 523-43-79; faks +89 523-44-63,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje