Studia Podyplomowe realizowane na Wydziale

W ZAKRESIE AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do osób pragnących uzyskać niezbędną wiedzę do wykonywania pracy w komórkach audytu i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach i instytucjach sfery finansów publicznych.
Realizowany program składa się z następujących modułów: metodyka przeprowadzenia audytu, standardy audytu i kontroli wewnętrznej, finanse publiczne, podstawy rachunkowości, rachunkowość budżetowa, zamówienia publiczne, system funduszy unijnych, zarządzanie ryzykiem, kontrola finansów publicznych, praktyczne aspekty realizacji zadania audytowego, ustrój administracji publicznej i procedury administracyjne, komunikacja społeczna.
Absolwenci studiów podyplomowych, posiadający udokumentowaną, 2-letnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego nabywają kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
Czas trwania220 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciawrzesień, październik, luty
Odpłatność3600 zł (I rata - 100 zł przy złożeniu dokumentów, II rata - 1700 zł, III rata - 1800 zł).

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
29 1030 1218 0000 0000 9113 2052
z dopiskiem "Audyt" 22.410.024
Kierownik studiówdr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305,
tel. (089) 523-47-36, faks (089) 523-45-30,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
W ZAKRESIE EKONOMII - RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do pracowników sfery budżetowej pragnących pogłębić, rozszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu finansów publicznych. Realizowany program składa się z następujących modułów: podstawy rachunkowości, rachunkowość budżetowa, finanse publiczne, podatki i opłaty lokalne, dyscyplina finansów publicznych, procedury postępowania podatkowego, zamówienia publiczne, analiza finansowa, podstawy marketingu, komunikacja społeczna, audyt wewnętrzny, rynek finansowy, demografia społeczna, integracja europejska, seminarium.
Uzyskane kwalifikacje - nabycie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym.
Czas trwania200 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciawrzesień, październik, luty
Odpłatność3000 zł (I rata - 100 zł przy złożeniu dokumentów, II rata - 1400 zł, III rata - 1500 zł).

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
29 1030 1218 0000 0000 9113 2052
z dopiskiem "Rachunkowość budżetowa" 22.410.023
Kierownik studiówdr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305,
tel. (089) 523-47-36, faks (089) 523-45-30,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do właścicieli firm, księgowych oraz kandydatów na księgowych pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych we własnych firmach i biurach rachunkowych.
Realizowany program składa się z następujących modułów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, controlling w przedsiębiorstwie, analiza finansowa, organizacja firmy, prawo gospodarcze, ubezpieczenia społeczne, rynek finansowy, zastosowanie komputera w rachunkowości, elementy marketingu, zamówienia publiczne, komunikacja społeczna, integracja europejska, seminarium.
Uzyskane kwalifikacje: umiejętność wykorzystania rachunkowości i finansów w efektywnym zarządzaniu firmą oraz zastosowanie komputera w rachunkowości.
Czas trwania230 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciawrzesień, październik, luty
Odpłatność4000 zł (I rata - 100 zł przy złożeniu dokumentów, II rata - 1900 zł, III rata 2000 zł).

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
29 1030 1218 0000 0000 9113 2052
z dopiskiem "Rachunkowość" 22.410.022
Kierownik studiówdr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305,
tel. (089) 523-47-36, faks (089) 523-45-30,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym.
Realizowany program składa się z następujących modułów: rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, analiza finansowa, organizacja firmy, ubezpieczenia społeczne, rynek finansowy, zastosowanie komputera w rachunkowości, marketing w przedsiębiorstwie, zamówienia publiczne, komunikacja społeczna, seminarium.
Uzyskane kwalifikacje: umiejętność samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym.
Czas trwania230 godz. (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciawrzesień, październik, luty
Odpłatność4000 zł (I rata 100 zł przy złożeniu dokumentów, II rata - 1900 zł, III rata 2000 zł).

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
29 1030 1218 0000 0000 9113 2052
z dopiskiem "Rachunkowość przedsiębiorstw" 22.410.022
Kierownik studiówdr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305,
tel. (089) 523-47-36, faks (089) 523-45-30,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,