Wykaz studiów

UWAGA!
Od dnia 06.09.2022 r. rozpoczyna się internetowa rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe
w zakresie:

 1. ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE

* * *

UWAGA!
Od dnia 18.07.2022 r. trwa internetowa rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe
w roku akad. 2022/2023 w zakresie:

 1. AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
 2. EKONOMIA: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
 3. RACHUNKOWOŚĆ
 4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 5. COACHING MEDŻERSKI

WEJDŹ NA STRONĘ I ZAREJESTRUJ SIĘ:
irk.uwm.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPRASZAMY!

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są do rejestracji w komputerowym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), podczas której należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ww. stronie.

Niżej wymienione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9
10-719 Olsztyn:

 • podanie z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane z IRK),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wydrukowana z IRK),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • złożenie odpowiednich dokumentów,
 • spełnienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych określonych studiów,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów.