Studia Podyplomowe realizowane na Wydziale

MENEDŻER JAKOŚCI
Charakterystyka i tok studiówCelem studiów jest: przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, przygotowanie słuchaczy do roli menedżera jakości; zapoznanie słuchaczy z systemami zarządzania jakością w stopniu niezbędnym do samodzielnego projektowania, wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008, 14001, 18001, 22000:2006; rozwijanie umiejętności menedżerskich - odpowiedzialnego podejmowania decyzji, szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów.
Uzyskane kwalifikacje - menedżer jakości z Certyfikatami: Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością - 9001:2008; 14001; 18001; Pełnomocnika Dyrektora ds Jakości, Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym żywności - ISO 22000:2006. Certyfikaty wydane przez firmę certyfikującą SGS Polska.
Czas trwania240 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruStudia adresowane są zwłaszcza do obecnych i przyszłych kadr menedżerskich przedsiębiorstw handlowych, wytwórczych i usługowych. Ponadto do osób zainteresowanych problematyką zarządzania jakością w organizacjach, odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością; zarządzających i mających w tym kierunku wysokie aspiracje.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik, luty
Odpłatność3700 zł
Kierownik studiówdr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
Dane kontaktowe10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 19, pok. 4, tel. (089) 523 4479, kom. 600 374 017, e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl
lub
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 300,
tel./faks (089) 523-49-28,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do pracowników oświaty zajmujących kierownicze stanowiska lub ubiegających się o tego typu funkcje. Szczególny nacisk w procesie kształcenia będzie położony na prawidłową organizację i ewolucję procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz umiejętność wypracowania dodatkowych środków w oparciu o trafne rozpoznanie możliwości ich pozyskania z rynku lokalnego.
Czas trwania210 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruStudia skierowane są przede wszystkim do pracowników jednostek oświatowych.
Terminy rekrutacjido końca września, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
OdpłatnośćI sem. - 1300 zł, II sem. - 1300 zł
Kierownik studiówdr Jacek Michalak
Dane kontaktowe10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 211, tel. (089) 523-34-83, kom. 602-369-788, michalak@uwm.edu.pl
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 300,
tel./faks (089) 523-49-28,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje