Olsztyn Economic Journal

 

„Olsztyn Economic Journal” (ISSN 1897-2721) jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Za publikację artykułu w czasopiśmie Autor otrzymuje 13 pkt (lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

 

"Olsztyn Economic Journal" (ISSN 1897-2721) is a scientific journal, published in English by the Faculty of Economic Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

For publishing an article in a journal Author receives 13 points (list B of the Ministry of Science and Higher Education).