Oferta dydaktyczna 2020/21

Promocja 2016Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą dydaktyczną Wydziału Nauk Ekonomicznych. W roku akademickim 2020-21 oferujemy cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na popularnych kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców o uznanych kompetencjach badawczych i dydaktycznych w m.in. nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Polecamy uwadze Kandydatów zwłaszcza nowe zakresy (specjalności) studiów, których ukończenie znacząco zwiększy szanse absolwentów na uzyskanie atrakcyjnej pracy.

Plakat rekrutacyjny 2020

W niniejszej ofercie dydaktycznej zamieściliśmy informacje, które zachęcą Państwa do podjęcia słusznego wyboru! Rejestracja Kandydatów na nasze studia odbywa się w systemie IRK.