Oferta dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą dydaktyczną Wydziału Nauk Ekonomicznych. Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na popularnych kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców o uznanych kompetencjach badawczych i dydaktycznych w m.in. nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Polecamy uwadze Kandydatów zwłaszcza nowe zakresy (specjalności) studiów, których ukończenie znacząco zwiększy szanse absolwentów na uzyskanie atrakcyjnej pracy.

 

 

Plakat rekrutacyjny 2021

W niniejszej ofercie dydaktycznej zamieściliśmy informacje, które zachęcą Państwa do podjęcia słusznego wyboru! Rejestracja Kandydatów na nasze studia odbywa się w systemie IRK.