Korzyści dla studentów i absolwentów w ramach współpracy z Biurem Karier UWM

 • Wsparcie doradcze w zakresie poradnictwa zawodowego oraz przedsiębiorczości w formie grupowej oraz indywidualnej
  • przygotowanie studentów oraz absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej i wejścia na rynek pracy
  • diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych - BK dysponuje profesjonalnym narzędziem do profilowania kompetencji
  • coaching kariery - wsparcie w budowaniu ścieżki kariery
  • warsztaty kompetencji miękkich (np. warsztaty autoprezentacji, umiejętności komunikacyjnych, wzmacnianie własnych mocnych stron, budowania i kreowania własnej marki etc.) kończące się certyfikatami potwierdzającymi zdobyte kompetencje
  • warsztaty umiejętności praktycznych (warsztaty z przedsiębiorczości a w tym szkolenia z zakładania własnej firmy, prowadzenia starta-upów, wykorzystywania innowacyjności w biznesie etc.) kończące się certyfikatami potwierdzającymi zdobyte kompetencje
  • Pomagamy stworzyć „zwycięskie CV” – doradzimy jak wyróżniać się na tynku pracy
 •  Informacje o rynku pracy: trendach, procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą
 • Wsparcie w poszukiwaniu lub w wyborze miejsca pracy, staży, praktyk – Biuro Karier posiada portfolio ofert pracy, staży, praktyk w ramach współpracy Biura Karier UWM  z pracodawcami. Dodatkowo dysponuje bazą ofert pracy, staży, praktyk w ramach Międzyuczelnianego Biura Karier https://biurokarier.edu.pl/
 •  Aktualne wiadomości na temat konferencji, seminariów, targów pracy, wydarzeń branżowych itp.

 Zaplanuj z nami swoją przyszłość!

Gdzie nas znaleźć?