Uprawnienia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące procedur w postępowaniu o nadawanie stopni i tytułu naukowego.

  1. Uchwała nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
  2. Uchwała nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  3. Uchwała nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
  4. Uchwała nr 616 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  5. Uchwała nr 617 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.