Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej jest jednostką Wydziału Nauk Ekonomicznych o horyzontalnym charakterze, skupiającą w zależności od merytorycznego rodzaju podejmowanych działań zespoły dydaktyczne i naukowe składające się z pracowników posiadających kompetencje w różnych dziedzinach.

Misją Centrum jest wprowadzanie i rozwój nowoczesnych form edukacji menedżerskiej oraz podejmowanie badań i działań doradczych, przydatnych zarówno sektorowi biznesu jak i administracji publicznej, poprzez kontakty i współpracę z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. W realizacji tej misji brało i nadal bierze udział szereg osób z kraju i z zagranicy reprezentujących głównie nauki ekonomiczne, ale także informatycy, prawnicy i filolodzy.


Dyrektor Centrum: dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

Adres: ul. R. Prawocheńskiego 19, I piętro, 10-720 Olsztyn-Kortowo

Biuro czynne (poniedziałek-piątek) w godz. 10-15.30
tel. +48 89 523-4360
email: center(at)uwm.edu.pl