Zespół redakcyjny

W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą:

Rada Naukowa

dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM, dr Jacek Michalak, dr Waldemar Kozłowski, dr Małgorzata Kobylińska, dr Marek Siemiński, dr hab. Adam Rudzewicz, dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz, dr Robert Podstawski, dr Paweł Merło

Kolegium Redakcyjne

dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM, dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM, dr Joanna Długosz, dr Artur Wyszyński

Redaktor Naukowy

dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM, dr Artur Wyszyński – I zastępca

Redaktor techniczny

Robert Popiołek

Kontakt i przesyłanie materiałów i formularzy

e-mail: listyekonomiczne@uwm.edu.pl