O czasopiśmie

Idei powstania niniejszego czasopisma przyświecało stworzenie interaktywnej platformy publikacyjnej, dopasowanej do potrzeb studentów kierunków ekonomicznych, których zainteresowania wykraczają poza standardową realizację programu studiów. W akademickiej praktyce, ich ambicje bywają dostrzegane w ramach aktywności w przeróżnych kołach naukowych, organizacji warsztatów lub studenckich konferencji. Ślady ich działalności i zaangażowania przeważnie zanikają wraz z ukończeniem studiów, bowiem tylko nieliczni podejmują wyzwanie kontynuowania pracy naukowo-badawczej, np. w ramach studiów doktoranckich. W większości przypadków poniesiony przez nich w czasie studiów wysiłek, starania i osiągnięcia naukowe przechodzą do historii, a w najlepszym przypadku znajdują zastosowanie w udanych, współautorskich publikacjach. Uruchomienie Listów Ekonomicznych, w przeświadczeniu pomysłodawców, ma na celu wypełnienie tej luki przez zapewnienie trwałości przejawom naukowego zaangażowania studentów. Sensowność idei zweryfikuje czas i kolejne edycje czasopisma.

Listy Ekonomiczne (ISSN 2657-3091) oferują studentom możliwość wyrażenia swoich pomysłów szerszej społeczności. Sprzyjać temu będzie zaangażowanie w projekt wielu naukowców naszego wydziału, a w przyszłości także specjalistów w dziedzinach interdyscyplinarnych, zajmujących się przeróżnymi obszarami nauk ekonomicznych. Studenci – autorzy nadsyłanych prac będą mieli szansę na stworzenie własnych artykułów od podstaw, począwszy od dyskusji nad tematem, przez edycję zgodną z wymogami stawianymi publikacjom naukowym. Znaczenie dla poziomu publikacji mają także proces recenzji i dyskusja wyników, którym poddawane będą nadsyłane materiały. Pozwoli to studentom na doskonalenie umiejętności, warsztatu naukowego i w rezultacie publikowanie artykułów pod własnym kierownictwem. Wraz z rozwojem idei czasopisma redakcja planuje również uruchomienie forum dyskusyjnego, na którym za pomocą systemu moderowanych komentarzy będzie można publicznie wyrażać opinie o zamieszczanych artykułach, czy podejmować polemikę z autorami tekstów.

Zachęcamy zatem do udziału w niniejszym przedsięwzięciu, licząc na szerokie zainteresowanie zwłaszcza wśród studentów z kół naukowych macierzystego wydziału, a także pozostałych studentów, mających ambicje naukowo-badawcze.

Zespół redakcyjny