Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Teorii Ekonomii
ul. R. Prawocheńskiego 19/205
10-720 Olsztyn
Kierownik Katedry - dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM (pok. 204)
rafal.warzala@uwm.edu.pl
Sekretariat: lic. Dorota Grabowska (pok. 205)
czynny: poniedziałek-piątek
ke@uwm.edu.pl
+48 89 523 37 82
+48 89 523 38 81 (faks)

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Antropologia rynku dr Anna Rutkowska
Badania operacyjne dr Agnieszka Zawadzka
Ekonomia matematyczna dr Agnieszka Zawadzka
Ekonomia menedżerska dr Paweł Merło
Ekonomia sektora publicznego dr Anna Rutkowska
Geografia ekonomiczna dr Marcin Bogdański
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Michał Bilczak
Historia gospodarcza dr Kamil Kotliński
mgr Łukasz Markowski
Historia myśli ekonomicznej dr Kamil Kotliński
International Markets and Trade dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Macroeconomics dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Makroekonomia dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
dr Marcin Bogdański
dr Paweł Merło
dr Agnieszka Stanowicka
Mikroekonomia dr Anna Wichowska
Nauka o organizacji mgr Kornelia Szmit
Obsługa klienta w koncepcji logistyczno-marketingowej dr Elżbieta Rogalska
Organizacja rynku w UE dr Elżbieta Rogalska
dr Anna Wichowska
Podmioty rynkowe dr Agnieszka Stanowicka
Podstawy makroekonomii dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
dr Marcin Bogdański
dr Eliza Farelnik
dr Agnieszka Stanowicka
dr Wioletta Wierzbicka
Polityka fiskalna dr Kamil Kotliński
Polityka fiskalna i systemy podatkowe dr Kamil Kotliński
Praktyczne zastosowania matematyki
w zarządzaniu
dr Agnieszka Zawadzka
Praktyka dyplomowa dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
dr Agnieszka Stanowicka
Przedmioty do wyboru dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
dr Marcin Bogdański
dr Eliza Farelnik
dr Kamil Kotliński
dr Paweł Merło
dr Agnieszka Stanowicka
dr Wioletta Wierzbicka
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
mgr Kornelia Szmit
Przedsiębiorstwo międzynarodowe dr Elżbieta Rogalska
dr Anna Wichowska
Repetytorium dr Agnieszka Zawadzka
Seminaria licencjackie i magisterskie dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
dr Marcin Bogdański
dr Kamil Kotliński
dr Paweł Merło
dr Anna Rutkowska
dr Agnieszka Stanowicka
dr Agnieszka Zawadzka
Statystyka opisowa dr Małgorzata Kobylińska
dr Agnieszka Zawadzka
mgr Gabriela Brudniak
Technologie informacyjne mgr Gabriela Brudniak
Transgraniczna współpraca gospodarcza dr Michał Bilczak
Transport i spedycja dr Elżbieta Rogalska
Wielowymiarowa analiza rynku dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Wnioskowanie statystyczne dr Małgorzata Kobylińska
Współpraca gospodarcza w regionie przygranicznym dr Michał Bilczak
Zagadnienia optymalizacji zarządzania dr Agnieszka Zawadzka
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście nowych wyzwań globalizacji dr Elżbieta Rogalska
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ekonomia dr Eliza Farelnik
dr Wioletta Wierzbicka
Podstawy przedsiębiorczości dr Michał Bilczak
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
Wydział Biologii i Biotechnologii
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
Zarządzanie - wybrane zagadnienia mgr Kornelia Szmit
Filia UWM w Ełku
Makroekonomia dr Marcin Bogdański
Mikroekonomia dr Marcin Bogdański
Podstawy ekonomii dr Marcin Bogdański
Wydział Humianistyczny
Antropologia rynku dr Anna Rutkowska
Badanie i analizy marketingowe dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Ekonomia dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
dr Anna Rutkowska
Ekonomia rozwoju dr Anna Rutkowska
Koniunktura gospodarcza dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Makroekonomia dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Marketing społecznie zaangażowany dr Anna Rutkowska
Mikroekonomia dr Kamil Kotliński
dr Wioletta Wierzbicka
Nowe trendy w ekonomii dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Podstawy programowania zjawisk rynkowych dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
Wydział Nauki o Żywności
Konkurencyjność firm dr Elżbieta Rogalska
Wydział Sztuki
Promocja i marketing dóbr kultury dr Anna Rutkowska
Wydział Nauk Technicznych
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
Wydział Teologii
Podstawy ekonomii dr Paweł Merło
Ekonomia z elementami rodziny dr Paweł Merło
Wydział Nauk o Środowisku
Ekonomia dr Agnieszka Stanowicka
Studia doktoranckie
Ekonomia dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
Wykład ogólnouczelniany
Ekonomia dr Wioletta Wierzbicka

 

 

Konsultacje pracowników w czasie sesji egzaminacyjnej 2019/20 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój* Telefon E-mail
dr Michał Bilczak wtorek
środa
11.30-14.30
17.00-18.15
203/P3 +89 524 5169
dr Marcin Bogdański poniedziałek
wtorek
10.30-12.00
10.30-12.00
203/P19 +89 523 4330
mgr Gabriela Brudniak poniedziałek
środa
09.30-11.00
13.30-15.00
329/O4 +89 523 4150
dr Eliza Farelnik poniedziałek
wtorek
09.00-11.00
09.00-11.00
211/P19 +89 524 5114
dr hab. inż. Szczepan Figiel, prof. UWM poniedziałek
wtorek
15.00-16.30
08.00-09.30
105/P19 +89 523 3902
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM poniedziałek
wtorek
11.30-13.00
09.45-11.15
207/P19 +89 523 4201
dr Małgorzata Kobylińska wtorek (4 II)
środa (5 II)
poniedziałek (10 II)
czwartek (13 II)
10.00-11.00
10.00-11.00
10.45-11.45
10.00-11.00
338/O4 +89 523 3238
dr Kamil Kotliński wtorek
środa
12.00-14.00
11.30-13.30
202/P19 +89 523 4316
dr Paweł Merło wtorek
środa
sobota
(w term. zjazdów)
11.30-13.00
11.30-13.00
09.45-11.15
210/P19 +89 523 3202
dr Elżbieta Rogalska piątek 16.00-17.30 420/PC1 +89 523 4568
dr Anna Rutkowska tydzień A (1)
wtorek
czwartek

tydzień B (2)
czwartek

8.45-11.00 (WNE)
9.00-9.45 (WH)


09.00-09.45 (WH)
11.15-12.15 (WH)

300/O4
226/OB1
+89 523 3862
dr Agnieszka Stanowicka środa
czwartek
11.00-12.00
11.00-12.00
214/P19 +89 524 5127
dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM poniedziałek
czwartek
09.00-11.00
09.30-11.00
204/P19 +89 523 3782
dr Anna Wichowska poniedziałek
czwartek
10.00-12.00
10.00-12.00
211/P19 +89 524 5114
dr Wioletta Wierzbicka wtorek
środa
09.30-11.00
12.00-13.30
213/P19 +89 523 3392
mgr Kornelia Szmit środa
piątek
14.50-15.50
12.50-13.50
203/P3 +89 524 5169
dr Agnieszka Zawadzka wtorek 09.00-11.00 340/O4 +89 523 3761
mgr Łukasz Markowski – doktorant środa
czwartek
10.30-12.30
09.00-11.00
202/P19 +89 523 4316
* oznaczenia przy numerach pokojów: C1 - bud. przy pl. Cieszyńskim 1, OB1 - bud. Wydz. Humanistycznego przy ul. K. Obitza 1, O4 - bud. przy ul. M. Oczapowskiego 4, P3, - bud. przy ul. R. Prawocheńskiego 3, P19 - bud. przy ul. R. Prawocheńskiego 19.

 

 

Monografie

Autorzy: Szczepan Figiel, Wojciech Kozłowski, Anna Rutkowska
ISBN: 978-83-927147-4-3
wersja e-book
Rok wydania: 2018