Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Teorii Ekonomii
ul. R. Prawocheńskiego 19/205
10-720 Olsztyn
Kierownik Katedry - dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM (pok. 204)
rafal.warzala@uwm.edu.pl
Sekretariat: lic. Dorota Grabowska (pok. 205)
czynny: poniedziałek-piątek
ke@uwm.edu.pl
+48 89 523 37 82
+48 89 523 38 81 (faks)

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2020/2021

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Badania operacyjne dr Agnieszka Zawadzka
Ekonomia matematyczna dr Agnieszka Zawadzka
Ekonomia menedżerska dr Paweł Merło
Geografia ekonomiczna dr Marcin Bogdański
Historia gospodarcza dr Kamil Kotliński
mgr Łukasz Markowski
Historia myśli ekonomicznej dr Kamil Kotliński
Macroeconomics dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Makroekonomia dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
dr Marcin Bogdański
dr Paweł Merło
dr Agnieszka Stanowicka
Organizacja rynku w UE dr Elżbieta Rogalska
dr Anna Wichowska
Podstawy makroekonomii dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
dr Eliza Farelnik
dr Agnieszka Stanowicka
dr Wioletta Wierzbicka
mgr Kornelia Szmit
Praktyka dyplomowa dr Michał Bilczak
Praktyka zawodowa dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Przedmioty do wyboru prof. dr hab. Szczepan Figiel
- Międzynarodowe rynki finansowe
- International Markets and Trade

dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
- Business Cycle
- Regional Development

dr Michał Bilczak
- Transgraniczna współpraca gospodarcza
- Region w procesie integracji europejskiej

dr Marcin Bogdański:
- Współczesna gospodarka światowa
- Ekonomika rozwoju miast i regionów
- Geografia ekonomiczna

dr Eliza Farelnik
- Logistyka miasta
- Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego

dr Kamil Kotliński
- Podstawy analizy makroekonomicznej
- Teoretyczne podstawy transformacji gospodarczej

dr Paweł Merło
- Makroekonomiczne podstawy polityki fiskalnej i monetarnej
- Makroekonomiczne podstawy teorii wzrostu gospodarczego

dr Anna Rutkowska
- Antropologia rynku
- Interdyscyplinarność w badaniach ekonomicznych

dr Agnieszka Stanowicka
- Kierowanie karierą zawodową ekonomisty
- Strategia kształtowania wizerunku miasta

dr Anna Wichowska
- Ekonomia samorządu terytorialnego
- Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego
- Logistyka publiczna
- Transport i spedycja w Unii Europejskiej
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
mgr Kornelia Szmit
Repetytorium dr Agnieszka Zawadzka
Seminaria licencjackie i magisterskie prof. dr hab. Szczepan Figiel
dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
dr Michał Bilczak
dr Kamil Kotliński
dr Paweł Merło
dr Anna Rutkowska
dr Agnieszka Stanowicka
dr Wioletta Wierzbicka
Statystyka opisowa dr Małgorzata Kobylińska
dr Agnieszka Zawadzka
mgr Gabriela Brudniak
mgr Kornelia Szmit
Technologie informacyjne mgr Gabriela Brudniak
Wielowymiarowa analiza rynku prof. dr hab. Szczepan Figiel
Wnioskowanie statystyczne dr Małgorzata Kobylińska
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ekonomia dr Eliza Farelnik
dr Wioletta Wierzbicka
Podstawy przedsiębiorczości dr Michał Bilczak
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
Wydział Biologii i Biotechnologii
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
Filia w Ełku
Makroekonomia dr Marcin Bogdański
Mikroekonomia dr Marcin Bogdański
Podstawy ekonomii dr Marcin Bogdański
Wydział Humanistyczny
Antropologia rynku dr Anna Rutkowska
Badanie i analizy marketingowe prof. dr hab. Szczepan Figiel
Ekonomia prof. dr hab. Szczepan Figiel
dr Anna Rutkowska
dr Agnieszka Stanowicka
Ekonomia behawioralna dr Anna Rutkowska
Ekonomia rozwoju dr Anna Rutkowska
Ekonomika mediów dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Elementy przedsiębiorczości dr Michał Bilczak
Falowanie aktywności gospodarczej dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Gospodarka oparta na wiedzy dr Marcin Bogdański
Interdyscyplinarne aspekty ekonomii dr Anna Rutkowska
Koniunktura gospodarcza dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Makroekonomia dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Marketing społecznie zaangażowany dr Anna Rutkowska
Mikroekonomia dr Kamil Kotliński
dr Wioletta Wierzbicka
Nowe trendy w ekonomii prof. dr hab. Szczepan Figiel
Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym dr Anna Rutkowska
Podstawy programowania zjawisk rynkowych prof. dr hab. Szczepan Figiel
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak
Rozwój regionalny dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Wydział Nauki o Żywności
Podstawy ekonomii dr Anna Wichowska
Wydział Teologii
Podstawy ekonomii dr Paweł Merło
Ekonomia z elementami rodziny dr Paweł Merło
Studia Doktoranckie
Ekonomia dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Wykład ogólnouczelniany
Ekonomia dr Wioletta Wierzbicka
Wydział Matematyki i Informatyki
Przedsiębiorczość dr Michał Bilczak

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2020/21 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Forma Pokój Telefon E-mail
dr Michał Bilczak poniedziałek
środa
09.00-10.30
09.00-10.30
on-line MS Teams 2/P19 +89 524 5169
dr Marcin Bogdański poniedziałek
piątek
12.30-14.00
09.30-11.00
on-line MS Teams lub SKYPE (użytkownik Marcin Bogdański) 203/P19 +89 523 4330
mgr Gabriela Brudniak wtorek
środa
14.00-15.00
11.00-13.00
on-line MS Teams 6/P19 +89 523 4150
dr Eliza Farelnik poniedziałek
piątek
09.00-10.30
09.00-10.30
on-line MS Teams 211/P19 +89 524 5114
dr hab. inż. Szczepan Figiel, prof. UWM poniedziałek
wtorek
11.30-13.00
08.00-09.30
konsultacje stacjonarne 105/P19 +89 523 3902
dr Małgorzata Kobylińska wtorek
czwartek
14.00-15.00
09.30-11.00
on-line MS Teams 4/P19 +89 523 3238
dr Kamil Kotliński poniedziałek
środa
09.00-11.00
09.00-11.00
konsultacje stacjonarne oraz on-line MS Teams,
konsultacje dla studentów od 21 X br. stacjonarne
202/P19 +89 523 4316
dr Paweł Merło wtorek
czwartek
08.00-9.30
08.15-9.45
210/P19 +89 523 3202
dr Elżbieta Rogalska zwolnienie lekarskie 5/P19 +89 523 4238
dr Anna Rutkowska środa 09.45-11.15
13.00-14.30
on-line MS Teams 7/P19 +89 523 3862
dr Agnieszka Stanowicka poniedziałek 10.00-11.00 on-line MS Teams 214/P19 +89 524 5127
dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM poniedziałek
wtorek
08.00-09.30
08.00-09.30
konsultacje stacjonarne 204/P19 +89 523 3782
dr Anna Wichowska wtorek
czwartek
11:30-13:00
10.00-12.00
on-line MS Teams 211/P19 +89 524 5114
dr Wioletta Wierzbicka wtorek
czwartek
09.30-11.00
09.30-11.00
on-line MS Teams 213/P19 +89 523 3392
mgr Kornelia Szmit czwartek
piątek
14.00-15.30
12.00-13.30
on-line MS Teams 2/P19 +89 524 5169
dr Agnieszka Zawadzka czwartek
piątek
10.00-11.00
10.00-11.00
on-line MS Teams (kod: vq8fy7m) 9/P19 +89 523 3761
mgr Łukasz Markowski – doktorant środa
czwartek
09.00-11.00
09.00-11.00
konsultacje stacjonarne 202/P19 +89 523 4316
P19 - WNE, bud. przy ul. R. Prawocheńskiego 19 (parter: pok. 2, 4, 5, 6, 9; I piętro: pok. 105; II piętro: pok. 202, 203, 204, 205, 210, 211, 213, 214)

 

 

Monografie

Autorzy: Szczepan Figiel, Wojciech Kozłowski, Anna Rutkowska
ISBN: 978-83-927147-4-3
wersja e-book
Rok wydania: 2018