Katedra Organizacji i Zarządzania

Kierownik Katedry: dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Organizacji i Zarządzania

ul. Prawocheńskiego 3
10-719 Olsztyn

sekretariat - pok. 103 koiz@uwm.edu.pl
czynny w godz.: 7.30 - 15.00
mgr Małgorzata Banasiak

tel. + 48 89 523 3498
faks + 48 89 523 3498