O nas

Członkinie Koła

Działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości (KNR) skupia studentów naszego Uniwersytetu, którzy zainteresowani są szeroko rozumianą rachunkowością. Koło założone zostało 2 grudnia 2008 r., liczy obecnie 15. studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Działalność KNR opiera się głównie na bezpośrednich spotkaniach jego członków, na które zapraszani są naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, pracownicy Uniwerystetu oraz studenci z innych studenckich kół naukowych. W maju 2009 r. nasze Koło wzięło czynny udział w XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie.

Opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Renata Burchart.