Katedra Makroekonomii

Kierownik Katedry: dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM  rafal.warzala@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Makroekonomii

ul. R. Prawocheńskiego 19
10-720 Olsztyn

lic. Dorota Grabowska- sekretariat - pok. 205 ke@uwm.edu.pl
czynny w godz.: 7.30 - 15.00
tel. + 48 89 523 3782
faks + 48 89 523 3881