Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Konkurencyjności Gospodarki
ul. M. Oczapowskiego 4/203
10-719 Olsztyn
Kierownik Katedry - dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM (pok. 203)
malgorzata.juchniewicz@uwm.edu.pl
Sekretariat: mgr inż. Bożena Mioduszewska (pok. 203)
czynny: poniedziałek-piątek
kkg@uwm.edu.pl
+48 89 523 49 59
+48 89 523 34 85 (faks)

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Analiza rynku dr Radosław Szulc
Budowanie wizerunku dr Radosław Szulc
Budownictwo i kosztorysowanie dr Natalia Świdyńska
E-biznes dr Radosław Szulc
Ekologia i zarządzanie środowiskowe dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
mgr Sebastian Janek
Ekonomia środowiska dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
dr Natalia Świdyńska
dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Ekonomiczne aspekty jakości dr inż. Katarzyna Chrobocińska
Ekonomika procesów wytwórczych dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
Ekonomika przedsiębiorstw dr inż. Katarzyna Chrobocińska
mgr Magdalena Łada
Ekonomika zasobów publicznych dr Natalia Świdyńska
mgr Sebastian Janek
Ekotrendy dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
mgr Emilia Bojkowska
Gospodarka nieruchomościami dr Natalia Świdyńska
Innowacyjność przedsiębiorstw dr Kamil Decyk
mgr Magdalena Łada
Jakość produkcji i usług dr inż. Katarzyna Chrobocińska
Kreowanie rynków dr Radosław Szulc
Logistyka mgr Adam Wieczorek
Logistics mgr Adam Wieczorek
Logistyka produkcji mgr Adam Wieczorek
Logistyka w przedsiębiorstwie mgr Adam Wieczorek
Logistyka zaopatrzenia mgr Adam Wieczorek
Logistyka z dystrybucją mgr Adam Wieczorek
Metody i narzędzia komunikacji marketingowej dr Radosław Szulc
Metody wyceny projektów gospodarczych mgr Andrzej Rzeszutek
Ochrona środowiska a innowacje dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
mgr Emilia Bojkowska
Podstawy przedsiębiorczości dr Radosław Szulc
Podstawy rynku nieruchomości dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
Podstawy wyceny dr inż. Ilisio De Jesus
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich dr hab. inż. Zbigniew Brodziński prof. UWM
Pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej dr inż. Zbigniew Nasalski
Promocja i marketing dóbr kultury dr Radosław Szulc
Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
Rachunek inwestycyjny mgr Andrzej Rzeszutek
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
Systemy informacji przestrzennej dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
mgr Sebastian Janek
Współczesne teorie przedsiębiorstw dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie i marketing w przemyśle paszowym dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie inwestycjami mgr Andrzej Rzeszutek
Zarządzanie jakością dr inż. Katarzyna Chrobocińska
dr Kamil Decyk
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem dr inż. Katarzyna Chrobocińska
dr Kamil Decyk
Zarządzanie kosztami produkcji dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie operacyjne dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
mgr Adam Wieczorek
Zarządzanie produkcją i usługami dr inż. Zbigniew Nasalski
dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
Zarządzanie projektem inwestycyjnym mgr Sebastian Janek
Zintegrowane systemy wytwarzania dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
Zarządzanie zasobami środowiska dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Seminarium magisterskie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
Seminarium licencjackie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
dr inż. Ilisio De Jesus
dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
dr Radosław Szulc
dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Seminarium dyplomowe dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
Seminarium doktorskie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2020/21 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Forma Pokój Telefon E-mail
dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM poniedziałek
wtorek
12.30-14.00
15.00-16.30
on-line MS Teams 203/O4 +89 523 4959
dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM środa
piątek
12.00-13.30
13.30-15.00
on-line MS Teams 204/O4 +89 523 3478
dr inż. Katarzyna Chrobocińska wtorek
czwartek
niestacjonarne
11.15-12.45
10.00-11.30
pół godziny przed zajęciami
on-line MS Teams (kod rmb4saj) 206A/O4 +89 523 3409
dr Janusz Cichoń urlop bezpłatny on-line MS Teams 207C/O4 +89 523 3437
dr Kamil Decyk poniedziałek
wtorek
niestacjonarne
13.15-14.45
13.15-14.45
po uzgodnieniu drogą mailową
on-line MS Teams 201B/O4 +89 523 3778
dr Ilisio de Jesus poniedziałek
piątek
niestacjonarne
13.00-14.30
14.00-15.00
po uzgodnieniu drogą mailową
on-line MS Teams 205B/O4 +89 523 4333
dr Katarzyna Łukiewska środa
czwartek
09.00-10.30
10.00-11.30
on-line MS Teams 207B/O4 +89 523 4430
dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła poniedziałek
sobota
09.00-11.00
11.15-12.00 (w terminach zjazdów studiów ZiIP)
on-line MS Teams (kod tj198zz) 206B/O4 +89 523 4235
dr inż. Zbigniew Nasalski czwartek
piątek
10.00-11.30
13.00-14.30
on-line MS Teams 207A/O4 +89 523 4430
dr Radosław Szulc czwartek 09.00-12.00 on-line MS Teams 200B/O4 +89 524 5243
dr Natalia Świdyńska środa
czwartek
niestacjonarne
11.15-12.45
09.00-10.30
po uzgodnieniu drogą mailową
on-line MS Teams (kod 29xby00) 205A/O4 +89 523 4263
dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska poniedziałek
środa
piątek
15.00-16.00
13.15-14.15
15.00-16.00
on-line MS Teams (kod 5a5fg4m) 206C/O4 +89 523 3548
mgr Emilia Bojkowska poniedziałek
wtorek
09.45-11.15
18.30-20.00
on-line MS Teams 200A/O4 +89 523 3507
mgr Magdalena Łada wtorek
środa
09.45-11.15
11.30-13.00
on-line MS Teams 201A/O4 89 523 3778
mgr Andrzej Rzeszutek wtorek
czwartek
w innym terminie
14.45-16.15
16.15-17.45
po uzgodnieniu drogą mailową
on-line MS Teams 207C/O4 89 523 3437
mgr Adam Wieczorek poniedziałek
środa
niestacjonarne
11.30-13.00
09.45-11.15
po uzgodnieniu drogą mailową
on-line MS Teams 201B/O4 89 523 3778
O4 - WNE, bud. przy ul. M. Oczapowskiego 4, II piętro

 

 

Monografie

Autor: Katarzyna Łukiewska
ISBN 978-83-8100-186-1
wersja elektroniczna
Rok wydania: 2019

Autorzy: Zbigniew Brodziński, Wojciech Kozłowski, Jacek Michalak
ISBN: 978-83-927147-5-0
wersja e-book
Rok wydania: 2018

Autorzy: Kamil Decyk, Małgorzata Juchniewicz
ISBN: 978-83-927147-3-6
Rok wydania: 2017

Redakcja: Zbigniew Brodziński, Katarzyna Brodzińska
Rok wydania: 2017

Redakcja: Katarzyna Brodzińska, Zbigniew Brodziński
Rok wydania: 2017