Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Konkurencyjności Gospodarki
ul. M. Oczapowskiego 4/203
10-719 Olsztyn
Kierownik Katedry - dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM (pok. 203)
malgorzata.juchniewicz@uwm.edu.pl
Sekretariat: mgr inż. Bożena Mioduszewska (pok. 203)
czynny: poniedziałek-piątek
kkg@uwm.edu.pl
+48 89 523 49 59
+48 89 523 34 85 (faks)

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Analiza rynku dr Radosław Szulc
Budowanie wizerunku dr Radosław Szulc
Budownictwo i kosztorysowanie dr Natalia Świdyńska
E-biznes dr Radosław Szulc
Ekologia i zarządzanie środowiskowe dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
mgr Sebastian Janek
Ekonomia środowiska dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
dr Natalia Świdyńska
dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Ekonomiczne aspekty jakości dr inż. Katarzyna Chrobocińska
Ekonomika procesów wytwórczych dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
Ekonomika przedsiębiorstw dr inż. Katarzyna Chrobocińska
mgr Magdalena Łada
Ekonomika zasobów publicznych dr Natalia Świdyńska
mgr Sebastian Janek
Ekotrendy dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
mgr Emilia Bojkowska
Gospodarka nieruchomościami dr Natalia Świdyńska
Innowacyjność przedsiębiorstw dr Kamil Decyk
mgr Magdalena Łada
Jakość produkcji i usług dr inż. Katarzyna Chrobocińska
Kreowanie rynków dr Radosław Szulc
Logistyka mgr Adam Wieczorek
Logistics mgr Adam Wieczorek
Logistyka produkcji mgr Adam Wieczorek
Logistyka w przedsiębiorstwie mgr Adam Wieczorek
Logistyka zaopatrzenia mgr Adam Wieczorek
Logistyka z dystrybucją mgr Adam Wieczorek
Metody i narzędzia komunikacji marketingowej dr Radosław Szulc
Metody wyceny projektów gospodarczych mgr Andrzej Rzeszutek
Ochrona środowiska a innowacje dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
mgr Emilia Bojkowska
Podstawy przedsiębiorczości dr Radosław Szulc
Podstawy rynku nieruchomości dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
Podstawy wyceny dr inż. Ilisio De Jesus
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich dr hab. inż. Zbigniew Brodziński prof. UWM
Pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej dr inż. Zbigniew Nasalski
Promocja i marketing dóbr kultury dr Radosław Szulc
Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
Rachunek inwestycyjny mgr Andrzej Rzeszutek
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
Systemy informacji przestrzennej dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
mgr Sebastian Janek
Współczesne teorie przedsiębiorstw dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie i marketing w przemyśle paszowym dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie inwestycjami mgr Andrzej Rzeszutek
Zarządzanie jakością dr inż. Katarzyna Chrobocińska
dr Kamil Decyk
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem dr inż. Katarzyna Chrobocińska
dr Kamil Decyk
Zarządzanie kosztami produkcji dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie operacyjne dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
mgr Adam Wieczorek
Zarządzanie produkcją i usługami dr inż. Zbigniew Nasalski
dr Katarzyna Łukiewska
mgr Magdalena Łada
Zarządzanie projektem inwestycyjnym mgr Sebastian Janek
Zintegrowane systemy wytwarzania dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
Zarządzanie zasobami środowiska dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Seminarium magisterskie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
Seminarium licencjackie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
dr inż. Ilisio De Jesus
dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła
dr Radosław Szulc
dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Seminarium dyplomowe dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
Seminarium doktorskie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2019/20 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM poniedziałek
wtorek
10.00-11.30
10.00-11.30
203 89 523 49 59
dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM środa
piątek
14.00-15.30
10.00-11.30
316 89 523 35 07
dr inż. Katarzyna Chrobocińska poniedziałek
czwartek
niestacjonarne
10.00-11.30
10.00-11.30
pół godziny przed zajęciami
206A 89 523 34 09
dr Janusz Cichoń urlop bezpłatny
dr Kamil Decyk wtorek
czwartek
niestacjonarne
09.45-11.15
09.45-11.15
po uzgodnieniu e-mailem
201B 89 523 37 78
dr Ilisio de Jesus czwartek
piątek
13.00-14.30
14.00-15.00
320 89/5234333
dr Katarzyna Łukiewska środa
czwartek
09.45-11.15
11.30-13.00
207B 89 523 44 30
dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła poniedziałek
piątek
10.00-12.00
14.00-15.00
322 89 523 42 35
dr inż. Zbigniew Nasalski poniedziałek
piątek
13.00-14.30
13.00-14.30
207A 89 523 44 30
dr Radosław Szulc poniedziałek
środa
10.00-11.30
11.15-13.30
9/P19 89 524 52 43
dr Natalia Świdyńska poniedziałek
środa
12.00-13.30
10.00-11.30
324 89 523 42 63
dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska środa
piątek
13.00-14.30
13.00-14.30
321 89 523 35 48
mgr Magdalena Łada czwartek
piątek
09.45-11.15
11.30-13.00
207C 89 523 34 37
mgr Andrzej Rzeszutek poniedziałek
wtorek
w innym terminie
09.40-11.10
09.40-11.10
po uzgodnieniu
207C 89 523 34 37
mgr Adam Wieczorek wtorek
piątek
niestacjonarne
11.30-13.00
09.45-11.15
po uzgodnieniu e-meilem
201B 89 523 37 78
* 3-cyfrowe numery pokojów znajdują się w budunku przy ul. M. Oczapowskiego 4 (2 piętro i poddasze), pozostałe pokoje w budynku przy ul. R. Prawocheńskiego 19.

 

 

Monografie

Autorzy: Zbigniew Brodziński, Wojciech Kozłowski, Jacek Michalak
ISBN: 978-83-927147-5-0
wersja e-book
Rok wydania: 2018

Autorzy: Kamil Decyk, Małgorzata Juchniewicz
ISBN: 978-83-927147-3-6
Rok wydania: 2017