Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
ul. M. Oczapowskiego 4/305
10-720 Olsztyn
Kierownik Katedry - dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
bogdan.wlodarczyk@uwm.edu.pl
Sekretariat: mgr inż. Urszula Dumalska (pok. 305)
czynny: poniedziałek-piątek
katedra.finansow@uwm.edu.pl
+48 89 523 47 36

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia stacjonarne
Analiza ekonomiczna (ekonomia) dr Konrad Szydłowski
dr Marek Szturo
Analiza ekonomiczna (zarządzanie) dr Konrad Szydłowski
Analiza ekonomiczna w MSP dr Artur Wyszyński
Asekuracja gospodarcza dr Ryszard Stempel
Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych dr Anna Bartoszewicz
Audyt finansowy w przedsiębiorstwie dr Anna Bartoszewicz
Badania operacyjne w języku angielskim dr Anna Rutkowska-Ziarko
Doradztwo na rynku bankowym dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
dr Marek Garbowski
Ekonometria dr Lesław Markowski
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych dr Lesław Markowski
Ekonomika konsumpcji mgr Aleksandra Ostrowska
Finanse (zarządzanie i inżynieria produkcji) dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Finanse (zarządzanie) dr Karol Wojtowicz
mgr Paulina Pukin
Finanse międzynarodowe dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Finanse przedsiębiorstw dr Joanna Długosz
dr Jarosław Skorwider-Namiotko
Finanse publiczne i rynki finansowe dr Joanna Długosz
dr Jarosław Skorwider-Namiotko
mgr Marta Wiśniewska
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach dr Joanna Długosz
Finansowanie działalności innowacyjnej dr Marek Garbowski
Inżynieria finansowa dr Marek Szturo
Mikroekonomia mgr Aleksandra Ostrowska
Modelowanie rynków finansowych dr Lesław Markowski
Przedmioty do wyboru dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
dr Joanna Bak
dr Marek Garbowski
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
dr Artur Wyszyński
Przedsiębiorczość dr Joanna Bak
Rachunkowość (ekonomia) dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
mgr Apolonia Jaskólska
mgr Adriana Auguścik
Rachunkowość (zarządzanie i inżynieria produkcji) mgr Apolonia Jaskólska
Rachunkowość finansowa (zarządzanie) dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Rachunkowość informatyczna dr Anna Bartoszewicz
Repetytorium dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Rynek kapitałowy i finansowy dr Artur Wyszyński
Rynki finansowe dr Karol Wojtowicz
Ryzyko na rynku finansowym dr Artur Wyszyński
Seminarium licencjackie dr Marek Garbowski
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
dr Anna Rutkowska-Ziarko
dr Karol Wojtowicz
dr Artur Wyszyński
Seminarium magisterskie dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Teoria gier i decyzji dr Anna Rutkowska-Ziarko
Statystyka dr Anna Rutkowska-Ziarko
Statystyka matematyczna w języku angielskim dr Anna Rutkowska-Ziarko
Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne dr Ryszard Stempel
Ubezpieczenia majątkowe dr Joanna Bak
Ubezpieczenia i reasekuracje dr Joanna Bak
dr Ryszard Stempel
Zarządzanie finansami dr Joanna Długosz
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dr Karol Wojtowicz
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia niestacjonarne
Analiza ekonomiczna (ekonomia) dr Marek Szturo
Analiza ekonomiczna (zarządzanie) dr Artur Wyszyński
Asekuracja gospodarcza dr Ryszard Stempel
Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych dr Anna Bartoszewicz
Doradztwo na rynku bankowym dr Marek Garbowski
Ekonometria dr Lesław Markowski
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych dr Lesław Markowski
Ekonomika konsumpcji mgr Aleksandra Ostrowska
Finanse (zarządzanie i inżynieria produkcji) dr Marek Garbowski
Finanse (zarządzanie) dr Karol Wojtowicz
Finanse międzynarodowe dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Finanse przedsiębiorstw dr Joanna Długosz
Finanse publiczne i rynki finansowe dr Jarosław Skorwider-Namiotko
Finansowanie działalności innowacyjnej dr Konrad Szydłowski
Inżynieria finansowa dr Marek Szturo
Mikroekonomia mgr Aleksandra Ostrowska
Przedmioty do wyboru dr Anna Bartoszewicz
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
dr Joanna Długosz
dr Marek Garbowski
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
dr Karol Wojtowicz
dr Artur Wyszyński
Rachunkowość dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość informatyczna dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość zarządcza mgr Apolonia Jaskólska
Repetytorium dr Karol Wojtowicz
Rynek kapitałowy i finansowy dr Artur Wyszyński
Rynki finansowe dr Karol Wojtowicz
Ryzyko na rynku finansowym dr Artur Wyszyński
Seminarium magisterskie Dr Joanna Bak
dr Marek Garbowski
dr Jarosław Skorwider-Namiotko
dr Konrad Szydłowski
dr Artur Wyszyński
Teoria gier i decyzji dr Anna Rutkowska-Ziarko
Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne dr Ryszard Stempel
Ubezpieczenia i reasekuracje dr Ryszard Stempel
Ubezpieczenia zdrowotne dr Joanna Bak
Zarządzanie finansami dr Marek Garbowski
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dr Karol Wojtowicz
Wydział Humanistyczny
Metody statystyczne w ekonomii dr Lesław Markowski
Przedmioty do wyboru dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
dr Konrad Szydłowski
Ekonomika małej firmy dr Konrad Szydłowski
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ekonomia dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
Wydział Biologii i Biotechnologii
Przedsiębiorczość dr Joanna Bak
Wydział Matematyki i Informatyki
Przedsiębiorczość dr Joanna Bak
Wydział Prawa i Administracji
Podstawy rachunkowości mgr Apolonia Jaskólska

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2019/20 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM wtorek
środa
09.00-10.30
09.00-10.30
304 +89 524 6242
dr inż. Joanna Bak poniedziałek
czwartek
10.00-11.30
10.00-11.30
327 +89 523 6596
dr Anna Bartoszewicz wtorek
środa
sobota (SN)
11.30-13.00
13.00-14.30
10.45-11.45
326 +89 524 5193
dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM poniedziałek
wtorek
09.45-11.15
11.45-13.15
334 +89 523 3963
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM poniedziałek
środa
08.00-09.30
09.30-11.00
309 +89 523 4530
dr inż. Marek Garbowski wtorek
piątek
16.00-17.30
16.00-17.30
325 +89 523 4268
mgr Apolonia Jaskólska wtorek
środa
niedziela (SN)
11.30-13.00
11.00-12.30
16.00-17.30
306 +89 523 4537
dr Lesław Markowski poniedziałek
wtorek
sobota (SN)
09.45-11.15
09.45-11.15
13.15-14.45
336 +89 523 3750
mgr Aleksandra Ostrowska wtorek
środa
09.45-11.15
13.15-14.45
340 +89 523 3755
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka poniedziałek
środa
11.30-13.00
11.30-13.00
311 +89 523 6589
dr Anna Rutkowska-Ziarko wtorek
czwartek
sobota (SN)
11.30-13.00
09.45-11.15
08.30-10.00
332 +89 523 3777
dr Jarosław Skorwider-Namiotko poniedziałek
wtorek
piątek (SN MSU)
13.00-14.00
09.30-11.30
13.30-15.00
311 +89 523 4416
dr inż. Ryszard Stempel poniedziałek
wtorek
sobota (SN)
14.45-16.15
13.00-14.30
16.30-18.00
329 +89 524 6579
dr Marek Szturo poniedziałek
czwartek
09.00-10.30
09.00-10.30
312 +89 523 4202
dr Konrad Szydłowski poniedziałek
czwartek
piątek (SN)
sobota (SN)
09.45-11.15
09.45-11.15
16.45-17.45
15.30-16.30
328 +89 524 5152
dr Karol Wojtowicz wtorek
środa
piątek (SN)
08.00-09.30
08.00-09.30
15.00-16.30
330 +89 523 4548
dr inż. Artur Wyszyński poniedziałek
wtorek
piątek (SN)
13.15-14.45
11.30-13.00
15.00-16.30
338 +89 523 4269
mgr Adriana Auguścik poniedziałek
środa
15.30-17.00
9.00-10.30
306 +89 523 4537
mgr Paulina Pukin środa
czwartek
16.30-18.00
16.45-18.15
342 +89 523 4736

 

 

Monografie

Autor: Bogdan Włodarczyk
ISBN: 978-83-8100-126-7
wersja elektroniczna
Rok wydania: 2018

Autor: Małgorzata Cygańska
ISBN: 978-83-8100-109-0
wersja elektroniczna
Rok wydania: 2018

Autor: Andrzej Buszko
Rok wydania: 2018