Wybrane artykuły pracowników jednostki

Brudniak G., Wojtkowski M. 2017. Homogeneous Weyl connections of non-positive curvature. Annals of Global Analysis and Geometry, Volume 51, Issue 3, p. 209-229.

Dziadkiewicz A., Kowalewska G., Nieżurawska J. 2017. Systemy work-life balance w przedsiębiorstwach w opinii generacji Z -wyniki badań empirycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (45), s. 241-255.

Grzywińska-Rąpca M. Grzybowska-Brzezińska M. 2017. Komunikacja wirtualna w procesie podejmowania decyzji zakupu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (44), s. 111-120.

Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. 2017. Determinanty zachowań klientów e-banków. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (45), s. 335-346.

Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. 2017. Segmentacja polskich gospodarstw domowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (334), s. 56-58.

Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M., Bórawski P., Żuchowski I. 2017. Organic food attributes determing consumer choices. European Research Studies Journal, 20, (2), p. 164-176.

Grzywińska-Rąpca M., Markowski L. 2017. Klasyfikacja województw ze względu na sytuację ekonomiczną polskich gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwo & Finanse, 3 (18), s. 91-103.

Grzywińska-Rąpca M., Napiórkowska-Baryła A., Rozenek K. 2017. Environmental competitiveness of regions. Ekonomia i Środowisko, (2), p. 99-109.

Kobylińska M. 2017. Analiza porównawcza województw w zakresie e-administracji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (45) s. 359-372.

Kobylińska M. 2017. Zanurzanie obserwacji w próbie w ocenie zróżnicowania przestępczości przeciwko mieniu oraz stopy bezrobocia w Polsce. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 18, 4, s. 602-613.

Machuga R. 2017. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в анкетних дослідженнях у вищій освіті. Socio-Economic Problems and the State, 16 (1), c. 61-71.

Markowski L. 2017. Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (2), s. 83-96.

Pyke C., Rutkowska-Ziarko A. 2017. The Development of Downside Accounting Beta as a Measure of Risk. Economics and Business Review, 3 (17), No. 4, p. 55-65.

Simster J., Kowalewska G., Markowski L., Rutkowska-Ziarko A. 2017. Polish migration trends to the United Kingdom: Econometric evidence. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (45), p. 315-333 .

Szymanowski W. 2017. Uwarunkowania wykorzystania technologii informacyjnych do modelowania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (45), 145-200.

Bartnik A. 2016. Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 453-468.

Gęstwicki F. E. 2016. Skale ekwiwalentności w badaniach dochodów gospodarstw domowych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, (40), 515-527.

Gęstwicki F. E., Wędrowska E. 2016. Assessment of the degree of the divergence and inequality of household income distribution in Poland in the years 2005-2013. Folia Oeconomica Stetinensia, Volume 16, 50-62.

Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. 2016. Czynniki determinujące zachowania nabywcze e-konsumentów. Konsumpcja i rozwój, nr 1/(14), 89-100.

Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. 2016. Viral marketing instruments and consumer attitudes towards brand. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy , 45 (1), 405-417.

Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. 2016. Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 114, 57-68.

Grzywińska-Rąpca M. 2016. Analiza wydatków polskich gospodarstw domowych na łączność. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (40), 387-397.

Grzywińska-Rąpca M. 2016. The diversity of the economic situation of households selected EU countries. On: Electrical, Electronics, Engineering Trends, Communication, Optimization and Sciences (EEECOS), ed. by: S. Kashinath Pai, N. Kumar, SASI Institute of Technology &Engineering, Tadepalligudem, Andha Pradesh, India (IET Inspect), 143-146.

Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. 2016. Determinanty e-zakupów na rynku żywności. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (40), 469-478.

Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. 2016. Rola Internetu w realizacji działań marketingowych firmy i zdobywaniu nowych segmentów klientów. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (40), 333-341.

Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. 2016. Zmiany wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych w latach 1993-2013. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45 (1), 42-51.

Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. 2016. The rate of savings and debt the household level as a factor in the classification of EU countries. In: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, ed. by: D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos, EuroMed Press (Web of Science (Thomson Reuters), 879-888.

Kobylińska M. 2016. Metoda aglomeracyjna w ocenie przestrzennego zróżnicowania obrotu lokalami mieszkalnymi oraz nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, nr/17/3, 73-83.

Kobylińska M. 2016. Ocena zróżnicowania dostępu do Internetu w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku. Roczniki Kolegium analiz Ekonomicznych, (40), 399-410.

Kowalewska G., Cygańska M. 2016. Możliwości zastosowania nowych technologii informatycznych w procesie zarządzania szkołą na przykładzie programu Księgowość Optivum. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (40), 371-383.


Wybrane rozdziały w monografiach

Rzeczkowski D., Rzeczkowska A. 2017. Analiza procedury uzyskania decyzji administracyjnej z wykorzystaniem notacji UML. W: Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, R. Sobecki, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 286-299.

Szymanowski W. 2017. Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości XXI wieku w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Nowe aspekty zarzadzania organizacjami, red. E. Skrzypek, M. Hofman, G. Grela, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 135-148.

Szymanowski W. 2017. Conditions of the use of information technologies for the modelling of decision - making processes in the enterprise. New quality of management, ed. E. Skrzypek, Lublin : Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie-Skłodowska, 35-44.

Zawadzka A. 2017. The information technologies in the mathematical education of students. In: Current Research in Mathematical and Computer Sciences, A. Lecko (ed.), UWM, Olsztyn, p. 303-318.

Brzezińska-Grzybowska M., Grzywińska-Rąpca M. 2016. Technological and Market Organic Food Attributes Determining Consumer Choices. In: Current trends in Commodity Science: New Trends in Food Quality, Packaging and Consumer Behavior, ed. red. K. Juś, J. Jasnowska-Małecka, O. Bińczak, Poznań Uniwersity of Economics and Business, 99-108.

Gęstwicki F. 2016. Nierówność rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie po transformacji W: Transformacja gospodarcza w Polsce, red. M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Grzywińska-Rąpca M. 2016. Searching for information by Internet users - Classification of selected countries of the European Union. In: Information Economy. Theoretical and Methodological Foundations, Volume II, ed. D. Dziuba, Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 113-123.

Grzywińska-Rąpca M., Brzezińska-Grzybowska M. 2016. Socio-Economic Determinants of Online Consumer Behaviour. In: Innovation management: Reserch Aspects, ed. B. Borusiak, M. Lewicki, Poznań Uniwersity of Economics and Business, 93-101.

Machuga R. 2016. Możliwości zarządzania informacjami przez wirtualne przestrzenie obliczeniowe. W: Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym, red. E. Skrzypek, G. Greli, M. Hofman, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, 179-186.

Szymanowski W. 2016. Koncepcja przezroczystości jako źródło przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W: Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku : w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, red. K. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, 93-127.

Szymanowski W. 2015. Katedra Metod Ilościowych. W: Księga Jubileuszowa - 20 lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015) (red. J. Heller, A. Smyta). Wyd. UWM w Olsztynie, 148-158.

Szymanowski W. 2015. Wstęp. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji (red. A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska-Rąpca, M. Kobylińska). Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 36, s. 9-10.

Szymanowski W. 2015. Przezroczystość i bezpieczeństwo informacyjne w układzie sektorowym. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji (red. A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska-Rąpca, M. Kobylińska). Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 36, s. 51-66.

Szymanowski W. 2015. Uwarunkowania tworzenia Jednolitego Rynku Usług Cyfrowych w UE W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji (red. A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska-Rąpca, M. Kobylińska). Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 36, ss. 15.

Grzywińska-Rąpca M. 2014. Analysis of household consumption. In: News of Science and Education (ed. S. Yekimov), Science and Education, nr 4.

Rutkowska-Ziarko A., Grzywińska-Rąpca M. 2014. Correlation between the population and public deficit per capita in the UE Countries. In: Proceedings in Scientific Conference SCIECONF 2014 (eds.: M. Mokryš, Š. Badura, A. Lieskovský), SCIECONF 2014, www.the-science.com, vol. 2, issue 1, p. 67-78.

Rzeczkowski D. 2014. Prosupmcja w administracji publicznej. W: Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i wschodniej (red. S. Partycki), Wyd. KUL Lublin, s. 515-527.

Jakimowicz A. 2013. Chaotic Financial Tornadoes. In: Chaos and Complex Systems (ed. S. G. Stavrinides, S. Banerjee, S. H. Caglar, M. Ozer), Springer-Verlag, Berlin, p. 395-398.

Kowalewska G., Nieżurawska J., Żukowska U. 2013. Zastosowania sztucznej inteligencji w ekonomii. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin, s. 77-89.

Markowski L. 2013. Empirical tests of the CAPM and D-CAPM models at the Warsaw Stock Exchange. W: Zastosowanie Metod Ilościowych w Zarządzaniu Ryzykiem w Działalności inwestycyjnej (red. A. Barczak, P. Tworek), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 57-70.


Autorstwo opracowań monograficznych

Kobyliński A., Szymanowski W., Grzywińska-Rąpca M., Kobylińska M. 2016. Rynki usług cyfrowych. Uwarunkowania, trendy, metody. Oficyna Wydawnicza SGH, 526.

Rzeczkowski D. 2014. Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej. Wydawnictwo PWN, ss. 174 .

Rzeczkowski D. 2014. Prosumpcja w administracji publicznej. PWN, ss. 63.

Jakimowicz A. 2012. Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, seria Współczesna Ekonomia, Warszawa, ss. 439.

Jakimowicz A. 2012. Podstawy interwencjonizmu państwowego. Historiozofia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, seria Współczesna Ekonomia, Warszawa, ss. 542.

Jakimowicz A. 2010. Źródła niestabilności struktur rynkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, seria Współczesna Ekonomia, Warszawa, ss. 330.

Westa M. 2003. Analiza ekonometryczna i prognozowanie z użyciem pakietu Microfit 4.0 for Windows. Wyd. UWM, Olsztyn, ss. 217.

Mikołajczak J. 2001. Statystyka matematyczna. Wyd. UWM, Olsztyn, ss. 219.


Redakcja opracowań monograficznych

Kobyliński A., Szymanowski W., Grzywińska-Rąpca M., Markowski L. 2017. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych: Narzędzia gospodarki cyfrowej. Oficyna Wydawnicza SGH, zeszyt 45, ss. 372.

Kobyliński A., Szymanowski W., Grzywińska-Rąpca M., Markowski L. 2017. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych: Narzędzia gospodarki cyfrowej. Oficyna Wydawnicza SGH, zeszyt 44, ss. 286.

Kobyliński A., Szymanowski W., Grzywińska-Rąpca M., KobylińskaM. 2016. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznyc : Rynki usług cyfrowych. Uwarunkowania, trendy, metody. Oficyna Wydawnicza SGH, zeszyt 40, ss. 526.

Kobyliński A., Kobylińska M., Grzywińska-Rąpca M., Szymanowski W. 2015. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 36, ss. 523.

Goliński J., Krauze K., Kobyliński A., Kobylińska M. (red.) 2012. Współczesne aspekty informacji. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Monografie i Opracowania, Tom IV, ss. 232.

Jakimowicz A. (red.). 2012. Modele i prognozy w ekonomii i finansach. Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 210.

Kobyliński A., Kobylińska M., Grzywińska-Rąpca M., Szymanowski W. 2012. Współczesne aspekty informacji tom IV. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 589, ss. 232.

Goliński J., Krauze K., Kobyliński A., Grzywińska-Rąpca M. 2010. Współczesne aspekty informacji tom II. Monografie i Opracowania SGH nr 570, ss. 476.

Goliński J., Krauze K., Kobyliński A., Grzywińska-Rąpca M. 2010. Współczesne aspekty informacji tom III. Monografie i Opracowania SGH nr 574, ss. 256.

Rószkiewicz M., Wędrowska E. 2005. Informacja w społeczeństwie XXI wieku (praca zbiorowa). Wyd. SGH w Warszawie, ss. 364.