Informacje ogólne

Pracownicy Katedry

Obecnie funkcjonująca jednostka została utworzona 1 stycznia 2005 r. a w jej składzie znaleźli się pracownicy Katedry Marketingu i Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej.

Prowadzone w Katedrze badania związane są zarówno z kontynuacją kierunków naukowych pierwotnie realizowanych w tych jednostkach, jak i wprowadzeniem nowych wątków tematycznych. Obecnie dotyczą one następujących obszarów problemowych:

  • działania marketingowe podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności wykorzystania instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwach,
  • efektywność funkcjonowania wybranych rynków w warunkach globalizacji,
  • główne tendencje na rynku produktów żywnościowych oraz czynniki determinujące popyt na żywności ekologicznej.

Obecnie zespół Katedry tworzy 11. pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych.

 

Działalność naukowa

Obszary badawcze

W ramach prowadzonych w Katedrze badań statutowych pt. "Rozwój rynków i działań marketingowych" realizowane są następujące zadania:

  • badanie czynników determinujących postawy konsumentów na wybranych rynkach
  • realizacja eksperymentów rynkowych opartych na koncepcji WTP
  • analiza procesu transmisji cen w łańcuchach marketingowych produktów żywnościowych

 

Współpraca i konferencje naukowe

Pracownicy Katedry utrzymują regularne kontakty z pracownikami naukowymi uczelni zagranicznych, głównie z Uniwersytetu Minnesota i Uniwersytetu Harvarda w USA oraz Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie, gdzie odbywają staże naukowe i dydaktyczne sprzyjające podnoszeniu ich kwalifikacji.

Pracownicy Katedry są nie tylko aktywnymi uczestnikami, lecz również organizatorami konferencji krajowych i międzynarodowych, m.in.: dorocznej konferencji pod hasem "Konsument-Firma-Rynek".

 

Koła naukowe

Przy Katedrze działa studenckie "Naukowe Koło Marketingu" (dawniej "Naukowe Koło Ekonomistów"), które odnosi wymierne sukcesy w wymianie myśli ekonomicznej podczas ogólnopolskich seminariów kół naukowych, a także w promowaniu młodych talentów przez patronat i organizację spotkań i konferencji. Do największych osiągnięć naukowych i organizacyjnych członków koła należy cykliczna organizacja konferencji pt. "Marketing w Sporcie", w której udział brali przedstawiciele biznesu, zajmujący się promocją polskiego sportu. Opiekunem naukowym koła jest dr Jacek Michalak.

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów magisterskich i ćwiczeń na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realiozwanych na wydziale macierzystym oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2018/2019

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Analiza rynku dr Dominika Kuberska
dr Radosław Szulc
mgr Patryk Zachłowski (doktorant)
Badania marketingowe dr Andrzej Kowalkowski
E-biznes dr Radosław Szulc
mgr Dariusz Ambroziński (doktorant)
Gospodarka elektroniczna dr Adam Rudzewicz
Marketing dr Zbigniew Warzocha
dr Jacek Michalak
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
dr Adam Rudzewicz
mgr Ewelina Sobotko (doktorantka)
Marketing międzynarodowy dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Jacek Michalak
Przedmioty do wyboru dr Anna Rutkowska
dr Zbigniew Warzocha
dr Andrzej Kowalkowski
dr Adam Rudzewicz
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Jacek Michalak
Podstawy marketingu dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Jacek Michalak
dr Anna Rutkowska
dr Zbigniew Warzocha
mgr Ewelina Sobotko (doktorantka)
Statystyka i metody badań naukowych w ekonomii dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Strategie produktów innowacyjnych dr Adam Rudzewicz
Wielowymiarowa analiza rynku dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
mgr Robert Popiołek
Seminarium dyplomowe dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
dr Adam Rudzewicz
Seminarium licencjackie dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Anna Rutkowska
dr Andrzej Kowalkowski
dr Jacek Michalak
Seminarium magisterskie dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
Wydział Humanistyczny
Antropologia rynku dr Anna Rutkowska
dr Zbigniew Warzocha
Badania i analizy marketingowe dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
mgr Robert Popiołek
Ekonomia dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
dr Anna Rutkowska
Kreowanie rynków dr Radosław Szulc
Metody i narzędzia komunikacji marketingowej dr Radosław Szulc
Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Podstawy przedsiębiorczości dr Radosław Szulc
Seminarium licencjackie dr Radosław Szulc
Wymiana dóbr i idei w Internecie (warsztat) mgr Robert Popiołek
Zachowania ekonomiczne podmiotów rynkowych dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Zarządzanie marką dr Adam Rudzewicz
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ekonomika rynku produktów zwierzęcych dr Andrzej Kowalkowski
Wydział Sztuki
Promocja i marketing dóbr kultury dr Radosław Szulc
dr Anna Rutkowska

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2018/19 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM poniedziałki:
wtorki:
09.45-11.15
09.45-11.15
105 lub
303
+89 523-3902
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM środy:
czwartki:
14.30-15.30
14.30-15.30
4 +89 523-4479
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM poniedziałki:
czwartki:
08.00-09.30
08.00-09.30
302 +89 523-3862
dr Janusz Cichoń urlop bezpłatny 300 +89 524-5147
dr Andrzej Kowalkowski wtorki: 11.30-13.30
13.00-14.00
7 +89 523-4237
dr Dominika Kuberska staż naukowy 6 +89 524-5147
dr Jacek Michalak poniedziałki:
wtorki:
08:00-09:30
08:00-09:30
301 +89 523-3483
dr Adam Rudzewicz poniedziałki:
czwartki:
13.00-14.00
11.30-12.30
5 +89 523-4238
dr Anna Rutkowska poniedziałki:
wtorki:
13.00-14.30
15.00-16.30
300 +89 523-3862
dr Radosław Szulc poniedziałki:
wtorki:
środy:
08.15-09.00
08.15-09.00
08.15-09.00
9 +89 524-5243
dr Zbigniew Warzocha środy: 10.00-11.30 2 +89 523-3677
mgr inż. Robert Popiołek poniedziałki: 13.30-15.00 104 +89 523-4360
mgr Dariusz Ambroziński - doktorant 4
mgr Ewelina Sobotko - doktorantka 300
mgr Patryk Zachłowski - doktorant 4
* numery pokojów, rozpoczynające się od '3' znajdują się w budunku przy ul. M. Oczapowskiego 4 (poddasze), pozostałe pokoje w budynku Katedry przy ul. R. Prawocheńskiego 19.

 

Studia podyplomowe

Katedra Analizy Rynku i Marketingu organizuje roczne studia podyplomowe:

 

Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
ul. R. Prawocheńskiego 19/100
10-720 Olsztyn
Kierownik katedry - dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
Sekretariat (pok. 100) - mgr Robert Popiołek
czynny: poniedziałek-piątek
w godz. 7:30-15:30
karim@uwm.edu.pl
+48 89 523 43 60
+48 89 523 49 28

 

Mapa dojazdu (wg Geoportal.pl)

Monografie

Autorzy: Szczepan Figiel, Wojciech Kozłowski, Anna Rutkowska
ISBN: 978-83-927147-4-3
wersja e-book
Rok wydania: 2018

Autorzy: Zbigniew Brodziński, Wojciech Kozłowski, Jacek Michalak
ISBN: 978-83-927147-5-0
wersja e-book
Rok wydania: 2018

Autorzy: Adam Rudzewicz
ISBN: 978-83-8100-151-9
Rok wydania: 2018

Autorzy: Andrzej Kucner, Grzegorz Pacewicz, Anna Rutkowska, Radosław Sierocki, Jacek Sobota, Magdalena Sternicka-Kowalska, Radosław Szulc, Marzena Świgoń, Piotr Wasyluk
ISBN: 978-83-60636-64-0
Rok wydania: 2018

Autorzy: Justyna Kufel-Gajda, Szczepan Figiel, Marcin Krawczak
ISBN: 978-83-7658-712-7
Rok wydania: 2017

Autorzy: Mariola Grzybowska-Brzezińska, Dominika Kuberska, Magdalena Wojarska
ISBN: 978-83-89559-49-4
Rok wydania: 2017

Autorzy: Szczepan Figiel (red. nauk.), Marcin Gospodarowicz, Renata Grochowska, Dominika Kuberska, Justyna Kufel-Gajda, Marian Oliński, Adam Wasilewski
ISBN: 978-83-7658-695-3
Rok wydania: 2017

Autorzy: Szczepan Figiel (red. nauk.), Piotr Chechelski, Renata Grochowska, Wojciech Kozłowski, Dominika Kuberska
ISBN: 978-83-7658-654-0
Rok wydania: 2016

Autorzy: Adam Rudzewicz
ISBN: 978-83-8100-012-3
Rok wydania: 2016

Redakcja nauk.: Paweł Merło, Jacek Michalak
Rok wydania: 2016

Autorzy: Z. Warzocha, J. Michalak, W. Kozłowski, M. Brzezińska-Grzybowska, M. Bloch, I. Żuchowski
Rok wydania: 2015

Autorzy: Paweł Merło, Jacek Michalak
Rok wydania: 2015

Autorzy: Paweł Merło, Jacek Michalak
Rok wydania: 2015

Autorzy: K. Firlej K., M. Hamulczuk (red.), W. Kozłowski, J. Kufel, A. Piwowar, S. Stańko
Rok wydania: 2015

Autorzy: P. Chechelski, S. Figiel, R. Grochowska, D. Kuberska, Kufel J., Oliński M., Wasilewski A.
Rok wydania: 2015

Autorzy: J. Bereza, J. Bober, M. Ćwikliński, W. Kozłowski, M. Kudłacz, M. Małecka-Łyszczek, J. Michalak, A. Mituś, F. Moterski
Rok wydania: 2015

Autorzy: Radosław Szulc, Andrzej Kobylański
Rok wydania: 2014

Autorzy: Wojciech Kozłowski, Jacek Michalak, Adam Rudzewicz, Zbigniew Warzocha
Rok wydania: 2014

Autorzy: Szczepan Figiel, Dominika Kuberska, Justyna Kufel
Rok wydania: 2014

Autorzy: Szczepan Figiel, Dominika Kuberska, Justyna Kufel
Rok wydania: 2014

Autorzy: Szczepan Figiel, Dominika Kuberska, Justyna Kufel
Rok wydania: 2014