Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. M. Oczapowskiego 4/318
10-720 Olsztyn
Dyrektor Instytutu - dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM (pok. 317)
krzysztof.krukowski@uwm.edu.pl
Sekretariat: Anida Micińska (pok. 318), mgr Halina Orszulak (pok. 317)
czynny: poniedziałek-piątek
zarzadzanie@uwm.edu.pl
+48 89 523 44 63
+48 89 523 34 98

 

 

Informacje ogólne

Zespół ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości tworzą:

 1. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr hab. Marian Oliński, prof. UWM - z-ca przedwodniczącego
 3. prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
 4. dr hab. Joanna Banach, prof. UWM
 5. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
 6. dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
 7. dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
 8. dr Joanna Dynowska
 9. dr Waldemar Kozłowski
 10. dr Sylwia Stachowska
 11. dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
 12. dr Piotr Szamrowski

 

Aktualności

[czerwiec 2020]

Dr Iwona Czaplicka-Kozłowska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany uchwałą Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 19 czerwca 2020 r.

Dr Anna Strychalska-Rudzewicz uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 17 czerwca 2020 r.


[styczeń 2020]

Dr Marian Oliński, pracownik Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 22 stycznia 2020 r.


[grudzień 2019]

Mgr Adam Wiśniewski, pracownik Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Związki modelu biznesu z pozycją konkurencyjną klubu piłki siatkowej" miała miejsce 12 grudnia 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Promotorem pracy był dr hab. Tadeusz Falencikowski a promotorem pomocniczym dr Marian Oliński. Recenzentami byli prof. dr hab. Szymon Cyfert (UE w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Bogdan Nogalski (WSB w Gdańsku).

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia stacjonarne
Budownictwo i kosztorysowanie dr Dariusz Łaguna
Controlling dr Joanna Dynowska
Doradztwo podatkowe dr Cezary Kozłowski
Efektywność i finansowanie inwestycji dr Waldemar Kozłowski
Ekonomika konsumpcji dr Agnieszka Kowalska
Ekonomika przedsiębiorstw dr Jolanta Rosłon
Enterpreneurship dr hab. Marian Oliński
Gospodarka Komunalna dr Waldemar Kozłowski
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Sylwia Stachowska
Koncepcje zarządzania dr Dorota Sobol
Kulturowe determinanty zjawisk gospodarczych dr Zbigniew Warzocha
Logistics dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka produkcji dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka w przedsiębiorstwie dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka zaopatrzenia dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Management Accounting dr Joanna Dynowska
Management Concept dr Dorota Sobol
dr Adam Wiśniewski
Marketing dr Zbigniew Warzocha
dr Jacek Michalak
Marketing międzynarodowy dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
Metody organizacji i zarządzania dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
Metody wyceny projektów gospodarczych dr Jolanta Rosłon
Metrologia dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Miernictwo w sterowaniu jakością towaru prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
Międzynarodowe standardy rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Mikroekonomia dr Agnieszka Kowalska
Nauka o materiałach prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
Nauka o organizacji dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
Negocjacje dr Jarosław Mioduszewski
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski
Negotiations dr Piotr Szamrowski
Ochrona środowiska w logistyce dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Planowanie przestrzenne i inwestycyjne dr Dariusz Łaguna
Podstawy marketingu dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Jacek Michalak
dr Zbigniew Warzocha
Podstawy zarządzania dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr Zbigniew Warzocha
dr Jacek Michalak
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Process Management dr Magdalena Raczyńska
Przedsiębiorczość dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
Rachunek inwestycyjny dr Jolanta Rosłon
Rachunek kosztów dr Mirosław Kowalewski
Rachunek kosztów dla inżynierów dr Mirosław Kowalewski
Rachunkowość dr Renata Burchart
Rachunkowość finansowa dr Joanna Dynowska
dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość małych firm dr Renata Burchart
Rachunkowość zarządcza dr Joanna Dynowska
Rynek inwestycji i nieruchomości dr Waldemar Kozłowski
Rynek ubezpieczeniowy dr Andrzej Grzebieniak
Seminarium doktoranckie dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
Seminarium licencjackie dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
dr Waldemar Kozłowski
dr Dariusz Łaguna
dr Jacek Michalak
dr Jarosław Mioduszewski
dr Dorota Sobol
Seminarium magisterskie dr Joanna Dynowska
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Sprawozdawczość finansowa dr Cezary Kozłowski
Strategic Management dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
Strategie działalności MSP dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Technologie informacyjne mgr inż. Roman Machuga
Technologie informacyjne w zarządzaniu mgr inż. Roman Machuga
Teoria podejmowania decyzji menedżerskich dr Dorota Sobol
dr Magdalena Raczyńska
Ubezpieczenia finansowe dr Andrzej Grzebieniak
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem dr Andrzej Grzebieniak
Wielowymiarowe analizy rynku mgr inż. Robert Popiołek
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Wycena nieruchomości dr Dariusz Łaguna
Zachowania organizacyjne dr Marek Siemiński
dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie inwestycjami dr Waldemar Kozłowski
dr Jolanta Rosłon
Zarządzanie małą firmą dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie marketingowe dr Zbigniew Warzocha
Zarządzanie potencjałem społecznym dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie procesami dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie projektami dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie projektem inwestycyjnym dr Waldemar Kozłowski
Zarządzanie strategiczne dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
dr Sylwia Stachowska
Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zintegrowane systemy wytwarzania dr Jolanta Rosłon
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia niestacjonarne
Controlling dr Joanna Dynowska
Doradztwo podatkowe dr Cezary Kozłowski
Etyka w zarządzaniu dr Andrzej Grzebieniak
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Sylwia Stachowska
Koncepcje zarządzania dr Dorota Sobol
Logistyka dr Sylwia Stachowska
dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka produkcji dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka w prze dsiębiorstwie dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka zaopatrzenia dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Marketing dr Zbigniew Warzocha
dr Jacek Michalak
Marketing międzynarodowy dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
Metody organizacji i zarządzania dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
Metody wyceny projektów gospodarczych dr Jolanta Rosłon
Metrologia dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
dr Bożena Garbowska
Międzynarodowe standardy rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Nauka o materiałach prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
Nauka o organizacji dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
Negocjacje dr Jarosław Mioduszewski
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski
Ochrona środowiska w logistyce dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Podstawy marketingu dr Zbigniew Warzocha
Podstawy rachunkowości finansowej dr Renata Burchart
Podstawy wyceny dr Dariusz Łaguna
Podstawy zarządzania dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
Rachunek inwestycyjny dr Jolanta Rosłon
Rachunek kosztów dr Mirosław Kowalewski
Rachunek kosztów dla inżynierów dr Mirosław Kowalewski
Rachunkowość dr Renata Burchart
Rachunkowość finansowa dr Renata Burchart
dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość małych firm dr Renata Burchart
Rachunkowość zarządcza dr Mirosław Kowalewski
Seminarium licencjackie dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Jacek Michalak
dr Marek Siemiński
dr Piotr Szamrowski
Seminarium magisterskie dr Renata Burchart
dr Joanna Dynowska
dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
dr Marek Siemiński
dr Sylwia Stachowska
Techniki i promocja sprzedaży dr Zbigniew Warzocha
Technologie informacyjne mgr inż. Roman Machuga
Teorie podejmowania decyzji menedżerskich dr Dorota Sobol
Ubezpieczenia finansowe dr Andrzej Grzebieniak
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem dr Andrzej Grzebieniak
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Zachowania organizacyjne dr Marek Siemiński
dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
Zarządzanie inwestycjami dr Jolanta Rosłon
Zarządzanie małą firmą dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie marketingowe dr Zbigniew Warzocha
Zarządzanie procesami dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie projektami dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie projektem społecznym dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie strategiczne dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr Adam Wiśniewski
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zintegrowane systemy wytwarzania dr Jolanta Rosłon
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Marketing i technologia informacyjna dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Miernictwo kontroli jakości towarów dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Organizacja i zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Przedmioty techniczne do wyboru dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Przedsiębiorczość dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Wydział Biologii i Biotechnologii
Zarządzanie – wybrane zagadnienia dr Magdalena Raczyńska
dr Adam Wiśniewski
Wydział Humanistyczny
Antropologia rynku dr Zbigniew Warzocha
Badania i analizy marketingowe mgr Robert Popiołek
Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski 
Prototypowanie dr Waldemar Kozłowski 
Warsztaty biznesowe I dr Sylwia Stachowska 
Warsztaty biznesowe II dr Sylwia Stachowska 
Wprowadzenie do rachunkowości dr Renata Burchart
Wybrane aspekty prowadzenia biznesu dr Piotr Szamrowski 
Wymiana dóbr i idei w Internecie mgr Robert Popiołek
Zarządzanie małą firmą dr Piotr Szamrowski 
Zarządzanie projektami dr hab. Marian Oliński 
Zarządzanie projektem inwestycyjnym dr Jolanta Rosłon
Wydział Prawa i Administracji
Metodologia rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Międzynarodowe standardy rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Podstawy rachunkowości dr Renata Burchart
Rachunkowość budżetowa dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw dr Renata Burchart
Wydział Nauk o Środowisku
Ekonomia dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Ekonomika rybactwa dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Ekonomika turystyki i rekreacji dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Podstawy rachunkowości i finansów dr Jolanta Rosłon
Przedsiębiorczość dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Zarządzanie dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Wydział Nauk Technicznych
Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Wydział Nauki o Żywności
Badania konsumenckie dr Bożena Garbowska
dr Monika Radzymińska
Ekologia produktów dr Bożena Garbowska
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych dr Agnieszka Kowalska
Logistyka z dystrybucją dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
Narzędzia środowiskowego zarządzania produkcją dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Organizacja usług gastronomicznych i hotelarskich dr Monika Radzymińska
Polityka wyżywienia ludności dr Bożena Garbowska
dr Monika Radzymińska
Prowadzenie działalności gospodarczej dr Bożena Garbowska
dr Monika Radzymińska
Zarządzanie marką dr Monika Radzymińska
Zarządzanie środowiskowe dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Zarządzanie zespołem dr Monika Radzymińska

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2020/21 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Forma Pokój* Telefon E-mail
dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM czwartek 13.30-14.30 on-line – MS Teams (kod: 3fo38d1), e-mail 5/C1 +89 523 3538
dr Renata Burchart wtorek
czwartek
12.00-13.00
15.00-16.00
on-line – MS Teams (kod: mmpdcns), e-mail 210C/O4 +89 523 4508
dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska wtorek
środa
16.45-18.15
09.45-11.15
on-line – MS Teams (kod: p4pe98z), e-mail 4/P3 +89 523 5165
dr Joanna Dynowska wtorek
środa
9.30-10.30
13.00-14.00
on-line – MS Teams (kod: yr05oim), e-mail 314/O4 +89 523 5130
dr Bożena Garbowska poniedziałek
czwartek
piątek
(w term. zjazd.)
11.30-12.30
11.30-12.30
15.00-16.00
on-line – MS Teams (kod: 262skm8), e-mail 12/C1 +89 523 4966
dr Andrzej Grzebieniak poniedziałek 13.00-14.00 on-line – MS Teams (kod: 8g8moq7), e-mail 211C/O4 +89 523 6568
dr Mirosław Kowalewski poniedziałek
środa
13.30-14.30
12.00-13.00
on-line – MS Teams (kod: bzmb9ut), e-mail 210B/O4 +89 523 4508
dr Agnieszka Kowalska wtorek 10.00-11.30 on-line – MS Teams (kod: 0exf9fp), e-mail 322/O4 +89 523 4568
dr Cezary Kozłowski wtorek
środa
13.00-14.00
13.00-14.00
on-line – MS Teams (kod: y3sdbnz), e-mail 210A/O4 +89 523 4721
dr Waldemar Kozłowski czwartek 12.30-14.00 on-line – MS Teams (kod: f0zq2l0), e-mail 323/O4 +89 523 4379
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM środa
czwartek
08.00-09.30
08.00-09.30
on-line – MS Teams (kod: 2sl32pz), e-mail 313/O4 +89 523 3862
dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM wtorek
czwartek
08.30-09.30
14.00-15.00
on-line – Temas (kod: bizr3qf), e-mail 317/O4 +89 523 3498
mgr Roman Machuga poniedziałek 14.00-16.00 on-line – MS Teams (kod: h4pdndz), e-mail 211A/O4 +89 523 4136
dr Jacek Michalak poniedziałek
wtorek
08.00-09.30
08.00-09.30
on-line – MS Teams (kod: on9jqvd), e-mail 315/O4 +89 523 3483
dr Jarosław Mioduszewski worek
środa
13.30-15.00
08.00-09.30
on-line – MS Teams (kod: , e-mail 102/P3 +89 523 4417
dr hab. Marian Oliński, prof. UWM poniedziałek
wtorek
07.00-08.00
07.00-08.00
on-line – MS Teams (kod: b3ykfif), e-mail 104/P3 +89 523 3604
mgr inż. Robert Popiołek czwartek 13.00-15.00 on-line – MS Teams 211C/O4 +89 523 4360
dr Magdalena Raczyńska wtorek
środa
15.00-16.00
12.30-13.30
on-line – MS Teams (kod: 6c389e8, e-mail 5/P3 +89 523 4418
dr Monika Radzymińska środa 14.00-15.00 on-line – MS Teams (kod: xaefic4, e-mail 10/C1 +89 523 3713
dr Krystyna Radecka-Romaniuk środa 11.30-13.00 on-line – MS Teams (kod: k43n5cn), e-mail 203/P3 +89 523 3515
dr Joanna Rosłon środa
piątek
sobota
(w term. zjazd.)
13.00-14.00
18.30-19.30
19.00-20.00
on-line – MS Teams (kod: 0kv7icn), e-mail 321/O4 +89 523 4193
dr Dorota Sobol poniedziałek
czwartek
09.45-10.45
09.45-10.45
on-line – MS Teams (kod: 3nsa4bo), e-mail 3/P3 +89 523 5165
dr Marek Siemiński czwartek
piątek
08.00-10.00
12.30-14.30
on-line – MS Teams (kod: k8p45wy), e-mail 101/P3 +89 523 3515
dr Sylwia Stachowska wtorek
środa
11.30-12.30
16.30-17.30
on-line – MS Teams (kod: ztk7cer), e-mail 1/P3 +89 523 5192
dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz wtorek 16.30-17.30 on-line – MS Teams (kod: 1afjlb5), e-mail 324/O4 +89 523 5563
dr Piotr Szamrowski wtorek
środa
08.00-9.30
08.00-9.30
on-line – MS Teams (kod: p9i9gdo), e-mail 205/P3 +89 523 4418
dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM wtorek 18.30-20.30 on-line – MS Teams (kod: 0iozqt2), e-mail 316/O4 +89 523 4332
dr Adam Wiśniewski poniedziałek
wtorek
10.00-11.00
10.00-11.00
on-line – MS Teams (kod: 1mdbcmw), e-mail 204/P3 +89 523 3604
prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw. wtorek 10.00-11.30 on-line – MS Teams (kod: mmpdcns), e-mail 15/C1 +89 523 3408
+89 523 3630
* C1 - bud. przy pl. Cieszyńskim 1; O4 - bud. przy ul. M. Oczapowskiego 4; P3 - bud. przy ul. R. Prawocheńskiego 3

 

Studia podyplomowe

W Instytucie prowadzone są następujące studia podyplomowe:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Coaching menedżerski

Pełny opis ww. studiów wraz z informacjami dla kandydatów znajduje się na podstronie Wydziału.

 

Monografie

Autor: Marek Siemiński
Rok wydania: 2020

Autorzy: Zbigniew Brodziński, Wojciech Kozłowski, Jacek Michalak
ISBN: 978-83-927147-4-3
wersja e-book
Rok wydania: 2018

Autorzy: Magdalena Bartczak, Artur Marszał, Sylwia Stachowska
ISBN: 978-83-65929-45-7
Rok wydania: 2018

Autor: Waldemar Kozłowski
ISBN: 978-8375569-17-9
Rok wydania: 2017