Informacje dla studentów I roku (2021/22)

Zgodnie z organizacją bieżącego roku akademickiego Studenci mają obowiązek uczestnictwa w wykładach za pomocą zdalnej platformy MS Teams. Aplikację należy pobrać z internetu. Logowanie oparte jest na zasadach zamieszczonych poniżej:

UWAGA! Może zdarzyć się, że hasło nie zadziała. Wówczas można je zresetować lub ustawić własne za pomocą strony: http://konto.student.uwm.edu.pl. Logowanie następuje tak jak do systemu USOS (IRK przy rekrutacji).

Po zalogowaniu należy dołączyć do zespołów, które zostały utworzone w celu wymiany informacji między prowadzącymi wykłady/ćwiczenia a studentami danego kierunku i roku studiów.

Kody zespołów zostały podane pod tym linkiem.

* * *

 

Odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczeń, umowy (dotyczy studentów studiujących w formie niestacjonarnej) oraz opłata ubezpieczenia NNW!

Uprzejmie informujemy że odbiór legitymacji studenckiej przez studentów I roku odbędzie się w dziekanacie WNE (ul. M. Oczapowskiego 4) wg kolejności alfabetycznej: 

STUDIA STACJONARNE

GodzinyStudia I stopniaStudia II stopnia
01.10.202104.10.202104.10.2021
9.00 - 10.00E (A-F)Z (A-F)ZiIP (A-K)
10.30 - 11.30E (G-K)Z (G-K)ZiIP (L-Z)
12.00 - 13.00E (L-P)Z (L-P)E (A-K)Z (A-K)
13.30 - 14.30E (R-Z)Z (R-Z)E (L-Z)Z (L-Z)

E - Ekonomia, Z - Zarządzanie, ZiIP - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Godziny

02.10.2021 r. (SOBOTA)

9.00 – 10.00

E (A-F)

Z i ZiIP (A-F)

10.30 – 11.30

E (G-M)

Z i ZiIP (G-M)

12.00 – 13.00

E (N-Z)

Z i ZiIP (N-Z)

E - Ekonomia, Z - Zarządzanie, ZiIP - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

KIERUNEK: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - pokój 5

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE - pokój 3 i 4

Warunkiem odebrania dokumentów jest uiszczenie opłaty za legitymację w kwocie 22 zł (numer konta dostępny po zalogowaniu w systemie USOS)

Opłata za ubezpieczenie NNW (wariant I) - 55 zł (płatność gotówką w dziekanacie)

Opłata za ubezpieczenie NNW (wariant II) - 75 zł (płatność gotówką w dziekanacie)

Informacje o warunkach ubezpieczenia dostępne na stronie: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie

Prosimy o zabranie dowodu osobistego, środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) oraz własnego długopisu.

Przypominamy, że od 05 października rusza rejestracja żetonowa na obowiązkowe przedmioty ogólnouczelniane i języki obce.

Poniżej zostały podane szczegółowe regulacje zapisów na poszczególne przedmioty.

Aktualizacje informacji o zapisach i realizacji zajęć z przedmiotów objętych formułą "Rejestracji żetonowej" zostały zamieszczone na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru