Preface

 

In 2015 the Faculty of Economic Sciences launched a new periodical entitled “Finance and Management”. The idea originated during a number of international conferences and meetings of specialists in the broadly understood area of management and finance management in particular.

Our initiative has been supported by leading scientific centres in Poland and abroad (in Denmark, Lithuania, Estonia, Georgia, among others), which resulted in the creation of a joint Scientific Committee.

This year we are planning the publication of the first issue and the implementation of the dissemination and promotion procedures in electronic media. As the journal develops we intend to list and position it in recognized abstract bases of scientific publishers. In this way we hope to obtain the opportunity for an international exchange of ideas and scientific discussion.

We encourage authors to participate in the development of our publishing initiative by submitting papers to the first and the following issues of our journal. The editorial cycle consists in the phases of acceptance, reviewing and publication, according to the publishing procedures listed in the following subpages. We would also appreciate all comments pertaining to our initiative.

Editorial Board

Przedmowa

 

W 2015 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych rozpoczęliśmy publikację nowego czasopisma pt. Finanse i Zarządzanie. Idea publikacji zrodziła się podczas kilku międzynarodowych konferencji naukowych i spotkań w gronie specjalistów, zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami z obszaru zarządzania, zwłaszcza zarządzania finansami.

Naszą inicjatywę poparli naukowcy z czołowych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, m.in. z Danii, Litwy, Estonii, Gruzji i innych, czego efektem jest także stworzenie wspólnej rady programowej czasopisma.

Logo czasopisma

W bieżącym roku planujemy publikację pierwszego numeru czasopisma oraz związane z tym uruchomienie procedur upowszechnienia czasopisma w formie drukowanej i przede wszystkim elektronicznej. W miarę rozwoju działalności zamierzamy umieścić i pozycjonować czasopismo w uznanych, abstraktowych bazach wydawnictw naukowych. Tym samym mamy nadzieję na uzyskanie możliwości międzynarodowej wymiany poglądów i dyskusji naukowych.

Zachęcamy do udziału w rozwoju naszej publikatorskiej działalności oraz nadsyłania artykułów do pierwszej i kolejnych części czasopisma. Cykl edycyjny będzie obejmował fazę akceptacji, recenzji i publikacji zgodnie z zasadami umieszczonymi na kolejnych podstronach. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag dotyczących naszej inicjatywy.

Zespół redakcyjny