Erasmus

Kontakt

 

Dane teleadresowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydziałowy koordynator programu Erasmus mgr Adam Krystian Wiśniewski
10-719 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 3, pok. 5
 
 
erasmus.wne@uwm.edu.pl