Dziekanat Wydziału


STUDAI STACJONARNE I NIESTACJONARNE
mgr Halina Orszulak - Kierownik dziekanatu (089) 523 42 75
Jadwiga Woroniecka - Pomoc materialna (089) 523 35 71
KIERUNEK EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne tel. (89) 523 44 46 p. 5
mgr inż. Beata Lauter I st. S - rok III
II st. S - rok II
II st. NS - rok I
mgr inż. Elzbieta Kownacka I st. S - rok II
II st. S - rok I
I st. NS - rok I
II st. NS - rok II
mgr inż. Beata Żołnowska I st. S - rok I
II st. S - rok II
I st. NS - rok II i III
KIERUNEK ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia stacjonarne i niestacjonarne tel. (89) 523 47 57 p. 3 i 4
mgr Jolanta Dydykało Z I st. S - rok II
Z II st. S - rok I
Z II NS - rok II
Z I NS - rok III
mgr Magdalena Janczyło ZiIP S I st. - rok II, IV
Z II st. S rok II
ZiIP NS - rok III
mgr Mariola Kwiatkowska Z I st. S rok I
Z I st. S rok III
Z I st. NS rok I
Z I st. NS rok II
mgr Beata Filipowicz ZiIP S rok I, III
ZiIP NS rok I, IV
Z II st. NS - rok I
Godziny przyjęć studentów
Poniedziałek 08.00-12.00
Wtorek 10.30-14.30
Środa dzień wewnętrzny
Czwartek 08.00-12.00
Piątek 10.30-14.30
Sobota - studenci niestacjonarni (w terminach zjazdu) 09.00-13.00
Dyżury Prodziekana ds. TOKU STUDIÓW
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska tel. (89) 523 47-57
Dyżury Prodziekana ds. PLANÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA
dr Tomasz Wierzejski tel.(89) 523 44-46