Dziekanat Wydziału


Telefony kontaktowe
Studia stacjonarne (089) 523 47 57
Studia niestacjonarne (089) 523 44 46
Jadwiga Woroniecka - Pomoc materialna (089) 523 35 71
mgr Halina Orszulak - Kierownik dziekanatu (089) 523 42 75
STUDIA STACJONARNE tel. (89) 523 47 57
mgr Jolanta Dydykało I st. Ekonomia, rok I, II, III
mgr Magdalena Janczyło II st. Zarządzanie, rok I, II
I st. ZiIP, rok I, III
mgr Mariola Kwiatkowska I st. Zarządzanie, rok I, II, III
mgr Marta Modzelewska II st. Ekonomia, rok. I, II
I st. ZiIP, rok II i IV
mgr Beata Królak urlop
Godziny przyjęć studentów
Poniedziałek 09.00-13.00
Wtorek 09.00-13.00
Środa dzień wewnętrzny
Czwartek 08.00-12.00
Piątek 08.00-12.00
Dyżury Prodziekana ds. TOKU STUDIÓW
dr Zbigniew Nasalski tel. (89) 523 47-57
Poniedziałki 12.00-13.00
Czwartki 08.30-09.30
STUDIA NIESTACJONARNE tel. (089) 523 44 46
mgr inż. Elzbieta Kownacka II st. Ekonomia
mgr Beata Lauter I st. Zarządzanie
mgr Beata Żołnowska I st. Ekonomia
I st. ZiIP
lic. Ewa Lempek
Godziny przyjęć studentów
Poniedziałek 09.30-13.00
Wtorek 11.00-15.00
Środa dzień wewnętrzny
Czwartek 08.00-12.00
Piątek 10.00-14.00
Dyżury Prodziekana ds. PLANÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA
dr Tomasz Wierzejski tel.(89) 523 44-46
Piątek 10.00-12.00