Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej

Wydział Nauk Ekonomicznych jest partnerem w realizacji działań związanych z rozwojem regionu. Zapraszamy do udziału w operacji nt. „Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej” w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://wmodr.pl/informacje/847