"Złote Szkoły NBP" - debata i warsztaty szkolne

W dniu 16.03.2022 r. troje pracowników naszego Wydziału: dr Wioletta Wierzbicka, dr Kamil Kotliński i dr Karol Wojtowicz wzięło udział w debacie szkolnej zatytułowanej „Czy korzystanie z kredytów i pożyczek jest bezpieczne?”. Debata zorganizowana została przez Szkołę Podstawową im. 11 Listopada w Rusi w ramach II edycji programu „Złote Szkoły NBP”, w którym bierze ona udział. W trakcie debaty poruszane były kwestie dotyczące bezpieczeństwa korzystania z kredytów i pożyczek w tym z tzw. „chwilówek”, kosztów ich zaciągania czy spirali zadłużeniowej. W debacie uczestniczyli uczniowie klas siódmych.

Debata szkolna w SP w Rusi

W ramach tego samego programu dr Wioletta Wierzbicka była opiekunem merytorycznym warsztatów uczniowskich prowadzonych przez szkolną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Dr Wierzbicka przygotowywała Ambasadorów do prowadzenia warsztatów i pomagała im w opracowaniu odpowiednich materiałów dydaktycznych. Warsztaty zatytułowane były: „Bezpieczeństwo środków finansowych w czasie inflacji”.

Zarówno warsztaty, jak również debata cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.