Zarządzenie Rektora dot. m.in. form i procedur zaliczeń, egzaminów, obron

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zarządzeniu nr 45/2020 w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w dobie zagrożenia epidemicznego zawarł obowiązujące zasady zdalnego odbywania zajęć, możliwości i okoliczności realizacji zajęć w siedzibie UWM, form zaliczeń i egzaminów i wielu innych. Zachęcamy do lektury.