Zaproszenie na konferencję naukową

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie zapraszają na konferencję naukową "Regionalne uwarunkowania rynku nieruchomości", która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r., w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 9, sala 102, w godz. 10:00-14:00. Zaproszenie Ramowy program konferencji.