Wybory Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy

KOMUNIKAT

Zgodnie z punktem 5 Regulaminu wyborów społecznych inspektorów pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Dziekan oraz Związki Zawodowe informują, że zebranie wyborcze wszystkich pracowników w celu wyboru

WYDZIAŁOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-2024
odbędzie się 03 września 2020 r. o godz. 1000
w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11.

W przypadku braku kworum w drugim terminie o godz. 1015.

Dziekan
prof. dr hab. Roman Kisiel