Seminarium wydziałowe

Seminarium wydziałowe poświęcone prezentacji wyników badań zrealizowanych w 2018 r. w ramach tematów statutowych odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w auli WNE

Osoby referujące powinny przed sesją wgrać materiał oraz posiadać plik pdf.

Seredecznie zapraszamy. Harmonogram wystąpień.