Seminarium naukowe poświęcone zapoznaniu się z koncepcją i założeniami rozpraw doktorskich

W dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych (ul. Oczapowskiego 4) odbędzie się seminarium poświęcone zapoznaniu się z koncepcją i założeniami rozpraw doktorskich:

mgr Anety Janikowskiej-Kiśluk na temat:

Rola partnerstw terytorialnych w stymulowaniu rozwoju lokalnego, (godz. 15.00),

mgr. Sebastiana Janek na temat:

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju grup producentów rolnych, (godz. 15.30),

mgr Aleksandry Ostrowskiej na temat:

Stabilność makroekonomiczna i wzrost gospodarczy w warunkach finansyzacji gospodarki, (godz. 16.00),

mgr. Łukasza Markowskiego na temat:

Polityka stabilizacji koniunktury gospodarczej a europejska integracja ekonomiczna, (godz. 16.30),

mgr Eweliny Sobotko na temat:

Ekonomiczna wartość informacji w świetle koncepcji WTP, (godz. 17.00).