Rekomendacja dla prof. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej

Rada Dziekańska Wydziału Nauk Ekonomicznych na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r. w tajnym głosowaniu, jednomyślnie wskazała Panią dr hab. Mariolę Grzybowską-Brzezińską, prof. UWM na kandydata na Dziekana Wydziału w kadencji 2020-2024.