Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Eknomicznych w Olsztynie podają do wiadomości, że dnia 8 maja  2019 roku o godz. 10.00 w Auli Nauk Ekonomicznych (ul. M. Oczapowskiego 4, Olsztyn-Kortowo odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny Wichowskiej na temat: Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.