Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Eknomicznych w Olsztynie podają do wiadomości, że dnia 10 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00 w Auli Nauk Ekonomicznych (ul. M. Oczapowskiego 4, Olsztyn-Kortowo odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Natali Świdyńskiej na temat: Rola infrastruktury w tworzeniu warunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Więcej..