Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie podają do wiadomości, że 14 marca 2018 roku o godzinie 11:00  w Auli Wydzia łu Nauk Ekonomicznych (ul. M.Oczapowskiego 4, Olsztyn-Kortowo), odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską  mgr. Marcina Janusza. Zobacz więcej...