Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie, zgodnie z którym elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.