Projekt EIT Food Innovation Prizes dla studentów i młodych przedsiębiorców

Trwa rekrutacja na program EIT Food Innovation Prizes.

EIT Food Innovation Prizes to program dla startupów na wczesnym etapie rozwoju i przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w zakresie komercjalizacji i testowania swoich innowacyjnych produktów, usług lub modeli biznesowych. 30 najlepszych kandydatów z 15 docelowych krajów RIS (Polska, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Włochy, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Portugalia, Hiszpania, Turcja) wybranych w otwartym konkursie otrzyma nagrody o wartości 10.000 i 5.000 euro.

Dla kogo: startupy na wczesnym etapie rozwoju i młodzi przedsiębiorcy

Termin składania aplikacji: 5.05.2019

Koordynator projektu: adriana.balazy@eitfood.eu (CLC North-East)​

Więcej informacji o programie i warunkach rejestracji można znaleźć na stronie:

https://www.eitfood.eu/programmes/innovationprizes?fbclid=IwAR2KS4yTsvzqCtsBEYXwkjvjHm7nzHi2mO5YeXdpbOwmEu8QhPS-Mb3ruqA