Powołano uniwerstecką Komisję ds. Równości Szans

Mamy przyjemność poinformować, że 25 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Równości Szans, powołanej decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na naszej Uczelni - jako jednej z pierwszych w Polsce. Funkcję przewodniczącej Komisji Rektor powierzył dr Kamili Naumowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich wydziałów a także przedstawiciele studentów. Przedstawicielem Wydziału Nauk Ekonomicznych w Komisji ds. Równości Szans jest dr Marek Siemiński.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:

  • współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,
  • wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,
  • inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
  • przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
  • wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji