Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Ekonomicznych informuje, że 5 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (ul. Oczapowskiego 4) odbędą się wybory uzupełniające w celu wyboru prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej.  Zgodnie z § 3. pkt. 7. załącznik nr 5 do Statutu UWM „Ordynacja wyborcza” Wydziałowe Kolegium Elektorów stanowią członkowie rady wydziału.