Ocena jakości realizacji zajęć dydaktycznych

Informacja Prorektora ds. Kształcenia o celach i procedurach badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych. Szczegóły w dokumencie.