Najnowszy ranking - awans kierunku Ekonomia

NAJNOWSZY RANKIG „PERSPEKTYWY”

AWANS KIERUNKU EKONOMIA Z MIEJSCA 30. NA 18

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych prowadzonym przez portal edukacyjny Perspektywy kierunek EKONOMIA oferowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych zajął 18. miejsce, w ciągu roku awansował o 12 pozycji w klasyfikacji najlepszych kierunków w kraju.

Ranking uczelni akademickich składa się z 7 kryteriów: prestiżu, pozycji rynkowej absolwentów, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów.

Warto również zauważyć, że Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie uplasował się na 11. miejscu w gronie polskich uniwersytetów liczącym 22 uczelnie. Wśród 93 uczelni akademickich w Polsce UWM zajął 32 pozycję.

Źródło: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia