"Moja Firma, Moja Przyszłość” - drugi Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny

"Moja Firma, Moja Przyszłość” to hasło drugiego Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego, skierowanego do gimnazjalistów województwa warmińsko-mazurskiego, a którego finał odbył się 14 czerwca na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Organizatorami konkursu byli: Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, Gimnazjum Publiczne im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Warmińskim Bankiem Spółdzielczym w Jonkowie oraz Gminą Dywity.

Konkurs przebiegał etapami. Etap szkolny obejmował konkurs wiedzy ekonomicznej. Z kolei już na poziomie wojewódzkim w murach Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM, gimnazjalistów powitała Prodziekan ds. toku studiów dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska na warsztatach prowadzonych przez pracowników, i dotyczących:

 

Analizy rynku i konkurencji – prowadzący: dr Grzegorz Szczubełek,

Analizy strategicznej – prowadzący: dr Marek Siemiński,

Analizy finansowej – prowadzący: dr Karol Wojtowicz.

Natomiast jak z sukcesem przygotować uczniów do II edycji WKWE ukierunkowywała nauczycieli dr Joanna Zielińska-Szczepkowska.

Po zdobytej wiedzy w postaci warsztatów gimnazjaliści przesyłali swoje pomysły na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Następnie komisja konkursowa po weryfikacji, kwalifikowała do kolejnego etapu. Wielki Finał Konkursu odbył się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM, do którego przeszło 10 drużyn z województwa.

W wyniku obrad Komisji Konkursowej w składzie: dr Izabela Zabielska – przewodnicząca, mgr Anna Wichowska i dr Karol Wojtowicz – członkowie, wyłoniono zwycięzców. I tak: I miejsce oraz podwójne wyróżnienie zdobyło Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu, II miejsce - Zespół Szkół w Dywitach oraz III miejsce - Zespół Szkół w Tuławkach.

Nad częścią organizacyjną ze strony Wydziału Nauk Ekonomicznych czuwała dr Magdalena Wojarska a z Zespołu Szkół w Dywitach - Mariola Grzegorczyk.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w realizacji dalszych planów i kolejnych pomysłów biznesowych na przyszłość – tymi słowami oficjalnie zamknął II Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM prof. dr hab. Roman Kisiel.

 

 

Izabela Zabielska