Międzynarodowy Projekt Edukacyjny z Narodowym Bankiem Polskim

Narodowy Bank Polski bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym – Global Money Week 2021 – kampanii uświadamiającej rolę pieniądza w życiu człowieka. Tegoroczna kampania odbędzie się w dniach 22-28 marca 2021 r. pod hasłem: Take care of yourself, take care of your money - zadbaj o swoje pieniądze, zadbaj o siebie. Hasło przewodnie GMW w 2021 r. nawiązuje do potrzeby budowania odporności finansowej i dbałości o zdrowie w obecnych wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

W ramach kampanii odbędą się m.in. udostępnione na stronie internetowej NBP wykłady online poprowadzone przez ekspertów NBP, w których zostanie zaprezentowane jak należy „dbać o siebie i o swoje pieniądze", rola banku centralnego w życiu każdego człowieka.

Materiały edukacyjne związane z tematyką tegorocznej edycji będą opublikowane na specjalnie utworzonej na czas GMW zakładce, już dziś zachęcamy do zapoznania się z broszurami, które powstały na potrzeby Programu Złote Szkoły NBP i nawiązują tematycznie do idei Global Money Week: „Zarządzanie własnymi pieniędzmi – planowanie i kontrola wydatków", „Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel", „Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników", „Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa", „Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich", „Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych". Wszystkie broszury znajdują się w zakładce Złote Szkoły NBP na stronie internetowej banku - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl).

Ciekawe treści są również w zakładce Zasoby edukacyjne, np. scenariusz lekcji pt. „Rola pieniądza w gospodarce", z prostą animacją, którą można wykorzystać w spotkaniu online - https://www.nbp.pl/edukacja/zasoby/scenariusze/rola-pieniadza/rola-pieni....

Zachęcamy do włączenia się akcję, m.in. poprzez zorganizowanie wydarzenia online – lekcji; konkursu lub prezentacji.

Co to jest Global Money Week (GMW)?
GMW to młodzieżowa kampania edukacji finansowej opracowana przez Child & Youth Finance International (CYFI), od 2020 roku koordynowana przez Międzynarodową Sieć ds. Edukacji Finansowej OECD (OECD / INFE). Ta coroczna kampania ma na celu podnoszenie świadomości finansowej i zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy na temat pieniędzy, źródeł utrzymania i przedsiębiorczości. W 8 edycjach, począwszy od 2012 r., w kampanii wzięło udział 32 miliony dzieci i młodzieży w 174 krajach na całym świecie.

Jaki jest cel GMW?
Aby młodzi ludzie uczyli się mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Wspierając dzieci i młodzież, możemy pomóc im w transferze wiedzy do ich rodzin i całych społeczności. GMW to tydzień, w czasie którego cały świat może włączyć się i zaangażować w akcję.

Gdzie się odbywa GMW?
Wszędzie. GMW to międzynarodowa kampania z wieloma wydarzeniami, działaniami, projektami, konkursami.

Jakie jest oficjalne hasło Global Money Week 2021?
Hasłem roku 2021 jest Take care of your money, take care of yourself (pol. „zadbaj o swoje pieniądze, zadbaj o siebie"). OECD zachęca, by wykorzystać ten trudny czas związany z pandemią COVID-19 do edukacji finansowej. Dzieci i młodzież częściej znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i wcześniej zaczynają się interesować tematyką pieniądza, oszczędzania i planowania wydatków.

Co dzieje się podczas GMW?
Podczas GMW organizacje krajowe, takie jak instytucje rządowe, ministerstwa, instytucje finansowe, banki centralne, organizacje non-profit i młodzieżowe, lokalne firmy, uniwersytety, szkoły i inne współpracują w celu przeprowadzenia różnego rodzaju działań dla dzieci i młodzieży, a także by wzbudzić emocje wokół tematu edycji. W tym roku z uwagi na pandemię organizator zachęca do organizacji wydarzeń online, np.:

  • Lekcji i wykładów z edukacji finansowej online, hackathonów, sesji online dla nauczycieli, wolontariuszy i uczniów;
  • Krótkich konkursów wideo w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok) na różne tematy, takie jak „Zadbaj o swoje pieniądze" itp .;
  • Q&A online dotyczących kwestii finansowych za pośrednictwem mediów społecznościowych;
  • Gier słownych na różne tematy związane z pieniędzmi (np. Waluty świata, sprytne oszczędności, budżetowanie rodziny, planowanie finansowe, oszustwa finansowe i bezpieczeństwo płatności, ochrona konsumentów);
  • Szkolnych konkursów rysunkowych online lub konkursów komiksowych dotyczących kwestii finansowych;
  • Wycieczek online.

Jak działa kampania GMW?
W skrócie, organizacje na całym świecie organizują własne wydarzenia GMW w ciągu tygodnia i dzielą się wiadomościami, zdjęciami i informacjami z zespołem organizacyjnym GMW. Wiadomości o wszystkich tych działaniach są powiązane ze sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej GMW. Z ramienia NBP organizację GMW 2021 koordynuje DEW.

Dlaczego ważne jest, aby uczyć dzieci i młodzież o sprawach pieniężnych od najmłodszych lat?
Im wcześniej dzieci uczą się o pieniądzach, oszczędnościach i inwestycjach, tym lepiej zarządzają swoimi finansami osobistymi przez całe życie. Umiejętności te pomagają dzieciom i młodzieży zrozumieć różnicę między zarabianiem, oszczędzaniem i wydatkowaniem, czyniąc z nich lepszych menedżerów pieniędzy. Pomaga także dzieciom zrozumieć, jak zarządzać pieniędzmi w młodym wieku i uczy ich, jak podejmować lepsze decyzje finansowe dotyczące pożyczek studenckich, mieszkania, pierwszego samochodu, podróży i innych wydatków.

Ważne!
W przypadku rejestrowania wydarzeń, należy upewnić się, że uzyskano odpowiednią zgodę rodziców, opiekunów prawnych i / lub fotografa, aby zdjęcia i filmy mogły być szeroko publikowane w Internecie (tj. Strona internetowa Global Money Week, prasa, media społecznościowe itp.) oraz w publikacjach GMW.