Mechanizmy funkcjonowania strefy euro - Rozdanie świadectw i dyplomów

W dniu 10 września 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw i dyplomów ukończenia VII edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" realizowanych z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W uroczystości udział wzięli m.in.: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - Prorektor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ds. ekonomicznych i rozwoju, Prof. zw. dr hab. Roman Kisiel - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, dr hab. Janusz Heller, prof. UWM - Kierownik sześciu pierwszych edycji studiów, dr Wioletta Wierzbicka - Kierownik siódmej edycji studiów, Hanna Błońska - Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Olsztynie oraz absolwenci siódmej edycji studiów.