Kształcenie dualne na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest pierwszym polskim uniwersytetem typu klasycznego, który włącza do oferty dydaktycznej model kształcenia dualnego.

Podpisanie umowy w sprawie kształcenia dualnego na UWM w Olsztynie (6.06.2017 r.)

Od roku akademickiego 2018/2019 Wydział Nauk Ekonomicznych rozpocznie kształcenie specjalistów we współpracy z największym pracodawcą w naszym regionie – Michelin Polska S.A. W pierwszej kolejności na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” uruchomiona zostanie ścieżka kształcenia przygotowana wspólnie z firmą Michelin.

W praktyce oznacza ona studia łączne – w Uniwersytecie i w przedsiębiorstwie. Już od drugiego roku studiów wybrana grupa studentów będzie realizowała część programu kształcenia w oddziale Michelin w Olsztynie: na drugim roku będzie to jeden dzień w tygodniu w firmie, na trzecim dwa, a w ostatnim semestrze studiów aż trzy dni. W efekcie absolwenci będą w pełni przygotowani do pracy zawodowej, bez potrzeby dodatkowych szkoleń związanych z pracą na określonym stanowisku. Atrakcyjności tej formie studiów dodaje fakt, że studenci za praktyki w firmie będą otrzymywać wynagrodzenie, a po ukończeniu studiów mogą oczekiwać zatrudnienia w Michelin.

Na pierwszym roku studiów realizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Technicznych i firmę Michelin przygotowano 10 miejsc, po 5 na każdym wydziale. Firma zapewni także każdemu studentowi tutora opiekuna. Absolwenci ukończą studia z dyplomem inżyniera. Michelin ufunduje również każdemu studentowi stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie.

Oferta tego rodzaju studiów jest odpowiedzią na wyniki prowadzonych na Wydziale badań losów absolwentów, z których wynikała potrzeba upraktycznienia kształcenia. Współpraca z firmą Michelin powinna zaowocować podobnymi programami kształcenia przygotowanymi z innymi przedsiębiorstwami. Jak informuje Dziekan prof. Roman Kisiel na Wydziale planuje się również rozpocząć kształcenie dualne na kierunku ekonomia wspólnie z bankami w zakresie finansów i bankowości. Chcemy prowadzić takie kształcenie w języku angielskim, aby wzmocnić pozycję naszych absolwentów na rynku międzynarodowym. Kilka banków już zwróciło się do nas z taką propozycją – informuje prof. R. Kisiel.

Piotr Konopka, dyrektor ds. personalnych Regionu Europy Centralnej Michelin Polska S.A., zwraca uwagę na wspólne korzyści dla firmy i uczelni wynikające z tego typu kształcenia.

 – To pierwszy krok w połączeniu biznesu i nauczania. Korzyści są obopólne. My będziemy mieli absolwentów przygotowanych niemal od razu do podjęcia pracy, natomiast studenci dostaną wiedzę praktyczną. Zadania, które będą realizować, to rzeczywiste projekty biznesowe przygotowane przez naszych specjalistów do realizacji na rynku międzynarodowym – mówi Piotr Konopka.

Zgodnie z założeniami władz uczelni, kształcenie dualne to propozycja dla najlepszych studentów. Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia i studentów, koordynujący na Uniwersytecie kształcenie dualne, twierdzi, że warto ubiegać się o miejsce na studiach w takim systemie.

Kształcenie dualne opiera się na bardzo dużym udziale firm w procesie edukacji; dotyczy to nie tylko praktyk zawodowych, ale także prowadzenia przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych przez praktyków z firmy. To są studia elitarne, warto się o nie ubiegać ze względu na profity. Po pierwsze gwarancja pracy, szybki awans zawodowy, a dodatkowo studenci mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze strony firm, np. w postaci stypendiów. Zatem zdecydowanie warto. Ja widzę tylko plusy – przekonuje prof. J. Przyborowski.