Konkurs na projekty badawcze

Dziekan Wydziału ogłasza wewnętrzny konkurs na projekty badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych  UWM w Olsztynie 2019 r.  Wzór kosztorysu; Regulamin konkursu.