Konkurs na najlepsze prace dyplomowe oraz publikacje naukowe

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją (PTZP) Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (X edycja) na najlepszą pracę dyplomową.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2018/2019.

W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów UWM w Olsztynie oraz innych wyższych uczelni ( w tym niepublicznych) w Polsce.

Zgłoszenie pracy dyplomowej powinno nastąpić najpóźniej do 15 października 2019 roku. Prace w formie papierowej i elektronicznej należy składać wraz z odpowiednią recenzją oraz rekomendacją promotora  w pokoju 206 C przy ulicy Oczapowskiego 4 (dr Jolanta Rosłon, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw WNE UWM).

Komisja Konkursowa Olsztyńskiego Oddziału PTZP może przyznać jedną nagrodę pieniężną za najlepszą pracę oraz wyróżnić trzy inne  biorące udział w konkursie.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją organizuje dodatkowo, m.in. nowy Ogólnopolski Konkurs na najlepsze publikacje dla początkujących naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii oraz Ogólnopolski Konkurs dla doktorów z zakresu Cyfryzacji Produkcji.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w Konkursów na stronie www.ptzp.org.pl