Konkurs na najlepsze prace dyplomowe oraz publikacje naukowe

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (IX edycja) na najlepszą pracę dyplomową.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2017/2018.

W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów UWM w Olsztynie oraz innych wyższych uczelni ( w tym niepublicznych) w Polsce.

Zgłoszenie pracy dyplomowej powinno nastąpić najpóźniej do 15 października 2018 roku. Prace w formie papierowej i elektronicznej należy składać wraz z odpowiednią recenzją oraz rekomendacją promotora  w pokoju 206 C przy ulicy Oczapowskiego 4 (dr Jolanta Rosłon, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw WNE UWM).

Komisja Konkursowa Olsztyńskiego Oddziału PTZP może przyznać jedną nagrodę pieniężną za najlepszą pracę oraz wyróżnić trzy inne  biorące udział w konkursie.

Nadmieniamy, że w wyniku  zakończonej VIII edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2015/2016 Komisja Konkursowa Oddziału Olsztyńskiego PTZP nagrodziła za zajęcie I miejsca Panią Annę Tarasewicz za pracę magisterską pt.” Ocena uwarunkowań lokalizacji firm logistycznych na przykładzie Gminy Stawiguda”, wykonaną pod kierunkiem dr Waldemara Kozłowskiego.

Serdecznie gratulujemy laureatce i jej promotorowi.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją organizuje dodatkowo, m.in. nowy Ogólnopolski Konkurs na najlepsze publikacje dla początkujących naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie w/w Konkursów na stronie www.ptzp.org.pl